sadSąd Apelacyjny w Lublinie wydał ostateczny, prawomocny wyrok w sprawie wytoczonej przez Miasto Radzyń Podlaski przeciw firmie MOSTOSTAL EXPORT S.A. Chodzi o rozliczenia finansowe realizowanej od 2002 roku inwestycji „Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Radzyniu Podlaskim”. Rozstrzygnięcie, jakie zapadło 15 maja br w I Wydziale Cywilnym SA, daje Miastu prawo do ubieganie się o odszkodowanie w wysokości 2 mln 60 tys. zł (łącznie z odsetkami).

- Sprawa toczy się od wielu lat, przed 3 laty wznowiłem proces – przypomina burmistrz Jerzy Rębek. We wrześniu 2016 r. zapadł w Sądzie Rejonowym w Lublinie wyrok korzystny dla miasta, ale firma skorzystała z możliwości odwołania się do Sądu Apelacyjnego. Włodarz Miasta informuje ponadto, że Miasto prowadzi działania zmierzające do odzyskania pieniędzy od firmy MSX Resources S.A., która jest sukcesorem Mostostalu. - Ten wyrok usposabia bardzo optymistycznie. Pieniądze będą bardzo przydatne do realizacji naszych ambitnych celów – dodaje Jerzy Rębek.