hala sp1 majWe wtorek 5 czerwca upłynął termin składania ofert na dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Do przewidzianego terminu wpłynęły dwie oferty.

Jedna z nich, złożona przez Firmę Budowlaną mgr inż. Andrzej Tarkowski z Radzynia opiewa na 4 655 952,32 zł, druga złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Radzynia – na 3 963 430,67 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa. Wykonawca zostanie wyłoniony do 30 dni od otwarcia ofert.

Na sfinansowanie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej z budową boiska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim" Miasto przeznaczyło kwotę w wysokości 3 415 461,92.

Przypomnijmy, że roboty budowlane przy realizacji inwestycji zostały rozpoczęte w maju 2017 r. Realizowane były przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Spółdzielnia ZIB z siedzibą w Białej Podlaskiej, a przerwane w lutym br. w toku ich realizacji na etapie stanu surowego zamkniętego. Budowę zinwentaryzowano. Powodem przerwania prac były niezawinione przez Miasto Radzyń Podlaski problemy finansowe, w jakie popadł poprzedni wykonawca. Firma realizowała w tamtym czasie kilka inwestycji. - Najważniejszy element, czyli konstrukcja budynku, jest wykonany poprawnie. Zgodnie potwierdzają to eksperci i inspektorzy nadzoru. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe - kosztowne, ale nie tak skomplikowane jak konstrukcja budynku - informuje włodarz miasta.

Pierwszy przetarg na dokończenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny zawartej w ofercie złożonej do przetargu. W wyznaczonym terminie – do 8 maja złożono jedną ofertę na kwotę 5 308 644,54 zł, a więc prawie 2 mln zł wyższą od przewidywanej.

Projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, siłownią, salami gimnastyki korekcyjnej, łącznikiem z budynkiem szkoły oraz budowę boiska sportowego, wykonanie przyłączeń do sieci urządzeń technicznych, uzbrojenie terenu, ogrodzenie boiska, wykonanie ciągów komunikacyjnych i urządzenie terenu. Budynek sali jest jednokondygnacyjny z zapleczem jednopiętrowym, częściowo podpiwniczonym, z łącznikiem jednokondygnacyjnym. Arena sportowa ma wymiary 18,5mx36 m, a boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej- 30mx60m.

Realizacja inwestycji jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017".