palac goraBurmistrz Jerzy Rębek poinformował na ostatniej sesji Rady Miasta o działaniach związanych z renowacją i zagospodarowaniem Pałacu Potockich.

  • Rozstrzygnięty został przetarg na remont wieży bramnej w zachodnim skrzydle Pałacu Potockich. Na ten cel Miasto pozyskało dofinasowanie w wysokości 150 tys zł z Ministerstwa Kultury. Łączna kwota remontu to 630 tys. zł.

  • Został też ogłoszony przetarg na wykonanie prac renowacyjnych całego zachodniego skrzydła, na co zostanie przeznaczona kwota 1,6 mln zł pozyskana z budżetu państwa staraniem senatora Grzegorza Biereckiego i posła Janusza Szewczaka. Pieniądze będą przekazywane w transzach w trakcie realizacji inwestycji. Przetarg na rewaloryzację skrzydła zachodniego zostanie rozstrzygnięty 9 maja.

  • Tego lata będzie kontynuowana renowacja rzeźb Redlera. Tym razem w ręce konserwatorów trafi grupa z jeleniem znajdująca się nad ryzalitem zachodniego skrzydła pałacu (dawne wejście do biblioteki). Przetarg odbędzie się 10 maja, termin realizacji to 15 października br.

  • Przygotowywany jest projekt zagospodarowania i rewitalizacji oranżerii, w okresie jesiennym rozpoczną się zabiegi o środki pomocowe.

  • Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Zbigniew Czuryło uzyskał informację z Departamentu Kształcenia Muzycznego, że szkole zostanie przekazana kwota 80 tys. zł na zagospodarowanie pomieszczeń po bibliotece. Oprócz tego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego zabezpieczyło środki na zwiększony o 3 tys. zł czynsz za wynajem pomieszczeń. Trwają prace studyjne związane z wydzierżawieniem wschodniego skrzydła pałacu dla Archiwum Państwowego.

  • Trwają przygotowania do podjęcia prac związanych z zagospodarowaniem dziedzińca pałacowego, włącznie z renowacją murów oporowych, które wymagają w pierwszym rzędzie odwodnienia. Jeszcze w roku 1994 Miasto zamówiło koncepcję zagospodarowania tego miejsca, którą stworzyli specjaliści z Białegostoku. - Skoro Miasto już raz wydało pieniądze na ten cel, a konserwator zabytków zaakceptował koncepcję, pójdźmy tą drogą wyznaczoną przez znawców tematu – mówił burmistrz Jerzy Rębek, dodając, że wszyscy jej twórcy są dostępni, możliwe są konsultacje. Koncepcja zagospodarowania dziedzińca przewiduje m.in. wyłożenie części powierzchni płytami granitowymi, a na obszary zielone mają być dostępne dla wszystkich do celów rekreacyjnych.

  • Dobiegają końca starania o wynajem zachodniego skrzydła dla Archiwum Państwowego. Umowa wynajmu zostanie niebawem podpisana.