P1010228Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/18 w Gimnazjum nr 2 rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymny Państwowego. Podczas ogólnego spotkania był czas nie tylko na powitania i życzenia, przekazanie istotnych informacji, ale również na przypomnienie ważnych rocznic historycznych przypadających we wrześniu i sierpniu.

W uroczystości uczestniczył Sekretarz Miasta Robert Targoński. -Ten rok szkolny różni się od poprzednich, ponieważ w szkole nie ma klas I, gdyż wdrażana jest reforma oświaty, absolwenci klas VI pozostali w szkołach podstawowych w kalach VII – mówiła dyrektor Gimnazjum Bożena Marcinkowska. - Witam uczniów klas II i III. Patrząc na wasze pogodne twarze, jestem przekonana, że macie wiele sił do pracy, wyznaczone cele, które z uporem i cierpliwością będziecie realizować.

Dyrektor przypomniała, że uczniowie będą realizować projekty edukacyjne, a szczególnie dużo pracy będą mieli 3-klasiści, przed którymi stoi przygotowanie się do egzaminów gimnazjalnych i do bierzmowania. - Trzeba więc systematycznie pracować od pierwszych dni. Dyrektor szkoły zachęcała uczniów do korzystania z różnych form życia szkoły, szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych (teatr, gazetka szkolna, zespół muzyczny). - Sukces to nie tylko wysoka lokata w konkursach i zawodach, cieszcie się małymi sukcesami dnia codziennego – przyjaźnią, ciekawym spotkaniem, pasjonującą lekturą, postępami – nawet niewielkimi w nauce.

Na rozpoczęcie roku szkolnego uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Tomasza Dzidy, Heleny Telej i Agnieszki Grochowskiej przygotowali krótki program artystyczny o polskiej drodze do wolności, podczas którego przypomniane zostały wydarzenia historyczne: agresja Niemiec oraz Rosji Sowieckiej na Polskę, Powstanie Warszawskie, zrywy robotnicze z 1956, 1970, szczególnie ten z sierpnia 1980 r., który przyczynił się do upadku komunizmu w Europie.

- Doceniamy fakt, że idziemy do szkoły jako ludzie wolni, mogący się realizować, mogący bezpiecznie żyć w wolnej ojczyźnie – podsumowała dyrektor Bożena Marcinkowska.

Za przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego dziękował Sekretarz Miasta Robert Targoński. – Oświata jest najważniejszą dziedziną działalności samorządu, na ten aspekt samorząd wydaje najwięcej pieniędzy, ale wiemy, że zapewnienie godnych warunków nauki to najlepsza inwestycja, ponieważ młodzież to przyszłość naszego miasta i kraju – podkreślił Robert Targoński. Sekretarz Miasta złożył też życzenia rozpoczynającym nowy rok szkolny: - Życzę wiele pozytywnych emocji związanych z nauką i innymi formami uczestnictwa w życiu szkoły, wielu nagród, wyróżnień i świadectw z paskiem za 10 miesięcy.

Dyrektor Bożena Marcinkowska złożyła gratulacje nauczycielom: Edycie Mich oraz Krzysztofowi Grzeszykowi, którzy uzyskali awans zawodowy, zdobywając maksymalną liczbę punktów i z tego powodu akt awansu został im wręczony podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
Poinformowała też, że lubiana i szanowana nauczycielka matematyki Anna Zabielska od nowego roku szkolnego pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu.


W Gimnazjum nr 2 w 10 oddziałach będzie pobierało naukę 218 uczniów ( kl. II -110 – i kl. III – 108) pod kierunkiem 33 nauczycieli. 30 będzie pełnoetatowych, z czego 13 będzie uzupełniało etat w Szkole Podstawowej nr 2. W kadrze nauczycielskiej będzie 23 nauczycieli dyplomowanych, 8 mianowanych oraz 2 kontraktowych.

Zajęcia lekcyjne będą się odbywały w godzinach od 8.00 do 14.35.

Z części pracowni Gimnazjum (biologicznej, chemicznej i fizycznej) będą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.