Informacje

Trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia 2015 r.Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski

Niniejszym informuję, że w dniu 1 sierpnia 2015 r. (sobota) o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu uczczenie i upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dwugłos o Pałacu Potockich: Trzeba poczucia misjiUroczystość przekazania Pałacu Potockich na własność Miasta Radzyń Podlaski zgromadziła wiele osób zainteresowanych losem naszej Perły. O refleksje związane z tym historycznym dla miasta i regionu faktem zapytaliśmy Jana Maraśkiewicza – kierownika bialskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie oraz proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy – ks. kan. Andrzeja Kieliszka, który od kilku lat prowadzi z powodzeniem prace konserwatorskie związane z historyczną świątynią i jej otoczeniem.

Sieciaki na wakacjachFilia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny włączyła się w wakacyjny piknik edukacyjny Sieciaki na wakacjach, zorganizowany na początku lipca (09.07).

Organizatorem niezmiennie była Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange.

Radzynian zaniepokojonych zniknięciem kamienia ze Skweru Podróżników pragniemy uspokoić, że idea upamiętniania kolejnych wizyt podróżników w Radzyniu nie zginęła wraz z kamieniem. W porozumieniu z konserwatorem zabytków będzie realizowana w tym samym miejscu - tablica znajdująca się wcześniej na kamieniu zostanie zainstalowana w podłożu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu PodlaskimPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim informuje odbiorców wody z sieci miejskiej w Radzyniu Podlaskim, że w godzinach nocnych, od 20.07.2015 r. do 20.08.2015 r. płukana będzie sieć wodociągowa. W wymienionym okresie może wystąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody oraz czasowe ograniczenie dostaw na płukanych odcinkach. Za występujące z tego powodu niedogodności przepraszamy.

Harmonogram płukania sieci wodociągowej

Oficjalna strona Urzędu Miasta w Radzyniu PodlaskimUrząd Miasta Radzyń Podlaski serdecznie zaprasza mieszkańców i sympatyków Radzynia, turystów oraz inwestorów do odwiedzin nowej strony internetowej – choć z dawnym adresem www.radzyn-podl.pl  - Celem zmian jest dostosowanie urzędowej witryny do obecnie panujących standardów. Ponadto strona internetowa to swego rodzaju wizytówka miasta, dlatego zależy nam na jej atrakcyjności – wyjaśnia Marek Jeżowski Starszy Informatyk UM w Radzyniu, twórca nowego serwisu.

Delegacja Miasta i Gminy Radzyń w partnerskim Egyeku W związku z obchodami Dni Egyeku, w dniach od 25 do 29 czerwca, na Węgrzech przebywała 3-osobowa delagacja Miasta i Gminy Radzyń. Pobyt w mieście partnerskim był okazją do poznania zasad funkcjonowania samorządu na Węgrzech oraz instytucji związanych z miastem.
W wyjeździe udział wzięli: wiceburmistrz Radzynia Tomasz Stephan, sekretarz Gminy Radzyń Jarosław Ejsmont oraz Piotr Kopeć - wiceprezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Uzasadnienie w sprawie odwołania Pani Anny Koczkodaj z funkcji Dyrektora Przedszkola Miejskiego Uzasadnienie w sprawie: odwołania Pani Anny Koczkodaj z funkcji Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim.
Organem uprawnionym do odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola jest organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora, a więc organ prowadzący.

Zmiany w kierownictwie Przedszkola Miejskiego Na funkcję p.o. dyrektora Przedszkola Miejskiego została powołana Anna Fijałek. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek nominację wręczył 24 czerwca, dziś w obecności pracowników placówki i sekretarza Miasta Roberta Targońskiego odbyło się wprowadzenie nowej dyrektor w obowiązki służbowe. Nominacja ta ma związek z odwołaniem Anny Koczkodaj z funkcji dyrektora z dniem 22 czerwca, co z kolei było wynikiem audytu przeprowadzonego w Przedszkolu Miejskim.

Cena wody bez podwyżkiCena za wodę i ścieki nie zmieni się do kwietnia 2016 roku. Taką uchwałę podjęli radni podczas sesji 18 czerwca. - To pierwszy taki przypadek w historii radzyńskiego samorządu, że nie musimy podnosić ceny wody - stwierdził przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski. Jednak w przyszłym roku, w związku z planowaną podwyżką płacy minimalnej w Polsce oraz modernizacją stacji uzdatniania wody, sytuacja może się zmienić. Prezes PUK zapowiedział również rozwiązania umożliwiające znaczne oszczędności na prądzie.

VAT od darowizny Pałacu Potockich się nie należyIzba Skarbowa w Łodzi wydała 11 czerwca indywidualną interpretację ws ewentualnej należności podatku VAT od darowizny Pałacu Potockich. Okazuje się, że darowizna obiektu nie podlega opodatkowaniu.  Usunięta została kolejna przeszkoda na drodze do przekazania Pałacu Potockich na własność Miasta Radzyń Podlaski. - Wyrażam satysfakcję z takiego rozstrzygnięcia sprawy i w związku z tym przystępujemy do procesu przejmowania Pałacu i jego zagospodarowania – podsumował burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

Zmiana na stanowisku kierownika Dziennego Środowiskowego Domu SamopomocyW dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyniu. Sprawującego od 17 lat tę funkcję Waldemara Zylika zastąpiła Beata Ratajczyk - od 15 czerwca pełniąca obowiązki kierownika placówki. Przekazanie obowiązków odbyło się w DSDS. Uczestniczył w nim burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek oraz  sekretarz Miasta Robert Targoński.

Przetarg na renowację rzeźb Redlera znajdujących się na bramie zachodniej Pałacu Potockich rozstrzygnięty został 16 czerwca. Konkurencja była spora, ponieważ do przetargu stanęło 12 oferentów. Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy Restauro Sp. z o.o. z Torunia.

Dowóz i dofinansowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół (przedszkoli, ośrodków)Zarządzeniem Nr 64 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie dowozu i dofinansowania dojazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Radzyń Podlaski do szkół (przedszkoli, ośrodków) został wprowadzony "Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Radzyń Podlaski do szkół (przedszkoli, ośrodków), będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Która ulica pierwsza do remontu: Podlaska czy Warszawska?- Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Nie neguję, że istnieje potrzeba zaangażowania Miasta w przebudowę ulicy Podlaskiej, która jest drogą powiatową. Jednak chcę zwrócić uwagę na to, że takich miejsc w Radzyniu jest wiele. Należy do nich także ulica Warszawska, która wymaga natychmiastowej interwencji - komentuje burmistrz Jerzy Rębek dyskusję, jaka miała miejsce podczas ostatniej sesji Rady Miasta (02.06.2015 r.) w sprawie pierwszeństwa remontu radzyńskich ulic.

Spotkanie delegacji ze Lwowa z burmistrzem Jerzym Rębkiem: Delegacja Szkoły Średniej Nr 24, która wzięła udział w uroczystości nadania Gimnazjum Nr 1 imienia Orląt Lwowskich, w poniedziałek 1 czerwca spotkała się w ratuszu z burmistrzem Miasta Radzyń Jerzym Rębkiem oraz wiceburmistrzem Tomaszem Stephanem. - Jesteście dla nas bardzo ważni - wasza obecność i aktywność wola działania, bycia z Macierzą inspiruje nas, mieszkających w Polsce - mówił do lwowian włodarz Radzynia.