Informacje

Sieciaki na wakacjachFilia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny włączyła się w wakacyjny piknik edukacyjny Sieciaki na wakacjach, zorganizowany na początku lipca (09.07).

Organizatorem niezmiennie była Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange.

Radzynian zaniepokojonych zniknięciem kamienia ze Skweru Podróżników pragniemy uspokoić, że idea upamiętniania kolejnych wizyt podróżników w Radzyniu nie zginęła wraz z kamieniem. W porozumieniu z konserwatorem zabytków będzie realizowana w tym samym miejscu - tablica znajdująca się wcześniej na kamieniu zostanie zainstalowana w podłożu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu PodlaskimPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim informuje odbiorców wody z sieci miejskiej w Radzyniu Podlaskim, że w godzinach nocnych, od 20.07.2015 r. do 20.08.2015 r. płukana będzie sieć wodociągowa. W wymienionym okresie może wystąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody oraz czasowe ograniczenie dostaw na płukanych odcinkach. Za występujące z tego powodu niedogodności przepraszamy.

Harmonogram płukania sieci wodociągowej

Oficjalna strona Urzędu Miasta w Radzyniu PodlaskimUrząd Miasta Radzyń Podlaski serdecznie zaprasza mieszkańców i sympatyków Radzynia, turystów oraz inwestorów do odwiedzin nowej strony internetowej – choć z dawnym adresem www.radzyn-podl.pl  - Celem zmian jest dostosowanie urzędowej witryny do obecnie panujących standardów. Ponadto strona internetowa to swego rodzaju wizytówka miasta, dlatego zależy nam na jej atrakcyjności – wyjaśnia Marek Jeżowski Starszy Informatyk UM w Radzyniu, twórca nowego serwisu.

Delegacja Miasta i Gminy Radzyń w partnerskim Egyeku W związku z obchodami Dni Egyeku, w dniach od 25 do 29 czerwca, na Węgrzech przebywała 3-osobowa delagacja Miasta i Gminy Radzyń. Pobyt w mieście partnerskim był okazją do poznania zasad funkcjonowania samorządu na Węgrzech oraz instytucji związanych z miastem.
W wyjeździe udział wzięli: wiceburmistrz Radzynia Tomasz Stephan, sekretarz Gminy Radzyń Jarosław Ejsmont oraz Piotr Kopeć - wiceprezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Uzasadnienie w sprawie odwołania Pani Anny Koczkodaj z funkcji Dyrektora Przedszkola Miejskiego Uzasadnienie w sprawie: odwołania Pani Anny Koczkodaj z funkcji Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim.
Organem uprawnionym do odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola jest organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora, a więc organ prowadzący.

Zmiany w kierownictwie Przedszkola Miejskiego Na funkcję p.o. dyrektora Przedszkola Miejskiego została powołana Anna Fijałek. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek nominację wręczył 24 czerwca, dziś w obecności pracowników placówki i sekretarza Miasta Roberta Targońskiego odbyło się wprowadzenie nowej dyrektor w obowiązki służbowe. Nominacja ta ma związek z odwołaniem Anny Koczkodaj z funkcji dyrektora z dniem 22 czerwca, co z kolei było wynikiem audytu przeprowadzonego w Przedszkolu Miejskim.

Cena wody bez podwyżkiCena za wodę i ścieki nie zmieni się do kwietnia 2016 roku. Taką uchwałę podjęli radni podczas sesji 18 czerwca. - To pierwszy taki przypadek w historii radzyńskiego samorządu, że nie musimy podnosić ceny wody - stwierdził przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski. Jednak w przyszłym roku, w związku z planowaną podwyżką płacy minimalnej w Polsce oraz modernizacją stacji uzdatniania wody, sytuacja może się zmienić. Prezes PUK zapowiedział również rozwiązania umożliwiające znaczne oszczędności na prądzie.