Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskiej informuje, że w dniu 01. 07. 2019 r. zaistniała awaria sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej na wysokości ul. 11 Listopada skutkująca brakiem ciepłej wody w kranach w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM, w blokach mieszkalnych pomiędzy ul. Warszawską, a ul. Konstytucji 3 Maja (Osiedle Za Herbową). Przepraszamy mieszkańców za zaistniałą sytuację. Trwają prace nad możliwie szybkim usunięciem awarii.  

/Aktualizacja dn. 4.07.2019/

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskiej informuje, że awaria sieci ciepłowniczej, która uniemożliwiła dostarczanie ciepłej wody do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej DOM oraz bloków mieszkalnych pomiędzy ul. Warszawską, a ul. Konstytucji 3 Maja (Osiedle Za Herbową) została usunięta w dniu 03. 07. 2019 r. w godzinach popołudniowych.

Przepraszamy mieszkańców w/w budynków za trzydniowy brak ciepłej wody.

                                        

 

Jerzy Woźniak

Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o.

w Radzyniu Podlaskim