BO 2020Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, zaprasza do składania projektów do Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Termin składania wniosków od 15 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe oraz zasady i tryb realizacji budżetu będą dostępne od 15 maja br. na stronie internetowej www.radzyn-podl.pl oraz w siedzibie urzędu (sekretariat - I piętro i pokój 306 - III piętro).

Kto może składać wniosek?
Projekt do realizacji RBO może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Radzyń Podlaski, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ukończył 16 lat.

Planowana kwota środków na RBO w 2020 r. 100 000 zł, maksymalna wartość jednego projektu może wynieść 50 000 zł.

Projekty muszą spełniać warunek ogólnodostępności czyli zapewnienia możliwości czerpania nieodpłatnie korzyści z efektów realizacji projektu na równych zasadach wszystkim mieszkańcom miasta.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego

Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu realizacji Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie realizacji Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej

Formularz zgłoszeniowy PDF