Komunikaty/Ogłoszenia

plakatwyklęcimObchody związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych będą w Radzyniu trwały od 28 lutego do 5 marca. We wtorek (28.02) będzie można zwiedzać z przewodnikiem Izbę Pamięci „Warszawska 5A”. W Urzędzie Miasta będzie prezentowana wystawa biograficzna "Witold Pilecki".

W środę 1 marca  w Radzyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się projekcja filmu „Wyklęty” oraz zostanie podsumowany konkurs z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Na placu Wolności w Namiocie Wyklętych będzie można obejrzeć wystawę biograficzną "Danuta Siedzikówna". O godz. 18.00 w kościele Świętej Trójcy zostanie odprawiona Msza św., po której uczestnicy przejdą pod Izbę Pamięci „Warszawska 5A”, gdzie odbędzie się Apel Poległych.

Zwieńczeniem obchodów będzie Marsz Żołnierzy Wyklętych „ Wilczym Tropem”, który odbędzie się w niedzielę 5 marca.
Szczegóły na plakacie poniżej.

pomoc prawnaPotrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

sp2Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole publicznej ((Dz. U. z 2021 r., poz.1449 z późn. zm.).

03Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Radzyniu Podlaskim przy ulicach: Kazimierza Prejznera, Parkowej i Alei Kasztanowej, Lubelskiej oraz Św. Br. Alberta Chmielowskiego stanowiących własność Miasta Radzyń Podlaski. Przetargi odbędą się w dniach podanych w poszczególnych ogłoszeniach w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

przedszkoleBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konkurs na dyrektorów przedszkoli miejskich. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu ((Dz. U. z 2021 r., poz.1449 z późn. zm.).

fundusz ukrainaFundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.

mapa zapiecekZachęcamy do zapoznania się z mapą interaktywną promującą walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne na obszarze LGD „Zapiecek''. Opracowana i udostępniona mapa została zrealizowana w ramach realizacji projektu współpracy pt. „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”.

01W dniu 3 lutego 2023 r. w parku miejskim miał miejsce akt wandalizmu polegający na spaleniu 2 sztuk urządzeń sanitarnych TOI TOI. Łączne straty wynoszą ok. 15 tys. złotych. Sprawa została zgłoszona na Policję.

Innym aktem wandalizmu jest uszkodzenie drzwi wejściowych do toalety miejskiej przy ul. Dąbrowskiego.

Burmistrz Miasta zwraca się do mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawców, którzy przyczynili się do tych zniszczeń.

wniozek zus 500Od 1 lutego 2023 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

mops radzynKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

ogloszenia radzynZapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych w ramach naboru projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030. Informujemy, że nabór został przedłużony do dnia 28 lutego 2023 r.

30 wrzesnia Radzyń PodlaskiWzorem lat ubiegłych Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED z siedzibą w Świdniku realizujące Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia zaprasza na bezpłatne badanie mammograficzne. Badania będą prowadzone 30 stycznia br. na parkingu Urzędu Miasta w godzinach 8:00 – 15:00. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz wprowadzanie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.

sprawka lechROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz włodawskiego.

odsniezanie dachuSezon zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

dzien babci dziadka armii krajowejZ okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka (21 i 22 stycznia) pragniemy złożyć wszystkim Babciom i Dziadkom życzenia długich lat w zdrowiu, pogody ducha, nade wszystko miłości i wdzięczności od najbliższych, szczególnie wnuków.  Wasze, Drodzy Państwo, życiowe doświadczenie, wiedza i umiejętności niech stanowią wsparcie i pomoc, w trudnych czasach niepewności, zagubienia wartości i chaosu. Wasz uśmiech, cierpliwość i wyrozumiałość, czas poświęcony młodym, niech dają im poczucie miłości i bezpieczeństwa.

odśnież8mW związku z trwającym sezonem zimowym 2022/2023 przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2019 r.,poz.2010) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.