puk infoPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim wdraża procedurę powiadamiania o awariach i przerwach w dostawie wody. Zachęcamy wszystkie chętne osoby do rejestracji w systemie PUK INFO, aby na bieżąco otrzymywać w/w informacje.

Rejestracji numeru można dokonać:
1. Samodzielnie na stronie www.pukradzyn.pl (skrypt – Bezpłatne powiadamianie o awariach),
2. Telefonicznie pod numerem: 83 352 61 04 / 83 352 61 11,
3. Osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Wodociągów i Kanalizacji.