Komunikaty/Ogłoszenia

komisja mkrpaPrzy kościele Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim w budynku dawnej zabytkowej plebanii przy ulicy Ostrowieckiej 1 ma swoją siedzibę Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób doświadczających problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie.

fotowoltaika czysteInformujemy, że jutro tj. 16 lutego (środa) Biuro Programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynne. Mieszkańcy będą przyjmowani za tydzień, w stałym terminie. Ponadto przypominamy, że biuro działa także w poniedziałki od 16:00 do 18:00, pokój nr 113 (I piętro), tel. 666 323 646.
Zapraszamy!

Tabela Przeziebienie grypa i COVID 19Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z praktycznego przewodnika. Doradzimy, krok po kroku, co zrobić, gdy masz pierwsze objawy infekcji. Nigdy nie lekceważ objawów choroby. Nawet jeśli wydaje Ci się, że to zwykłe przeziębienie, powinieneś to sprawdzić. Być może są to pierwsze symptomy groźnych chorób: grypy lub COVID-19? Pamiętaj! Część chorób, szczególnie w pierwszym stadium rozwoju, daje podobne objawy, dlatego musisz upewnić się, co Ci dolega.

mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim realizuje ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym a więc przyjmuje, ustala wysokość i będzie wypłacał dodatek osłonowy mieszkańcom miasta.

dsdsDzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na terenie placówki. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność złożonych podań.

nadlesnictwo lasySkarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Webinary BGKBank Gospodarstwa Krajowego rozpoczyna cykl webinarów dotyczących RFPŁ: Programu Inwestycji Strategicznych. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat programu, a jednocześnie wyjaśnienie wątpliwości i zbieranie opinii i rekomendacji odnośnie kolejnych edycji. Seminaria są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

ogłoszenie dotacjaPerspektywa UE na lata 2014–2021 kończy się, ale nie dla lubelskich przedsiębiorców! W ramach instrumentu REACT-EU Komisja Europejska uruchomiła dodatkowe środki przeznaczone na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Dzięki nim, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nowy nabór na wsparcie z Funduszy Europejskich.

herbWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu, krajoznawstwa i turystyki z dnia 14 grudnia 2020 r.
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski po zapoznaniu się z ofertami i opinią komisji konkursowej powołanej do oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, dokonał wyboru ofert zgodnie z załącznikiem do protokołu z dnia 7 stycznia 2022 r.

herbNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/71/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach w dniach od 2 lutego 2022 r. do 2 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu, pok. 120, w godz. 730 – 1530.

traczaBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski przypomina, że postępowania w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32, II piętro, tel. 83 413 17 55. Wnioski w tej sprawie będą przyjmowane przez pracownika MOPS w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta (parter) od dnia 10 stycznia 2022 r. w godzinach od 8:00 do 13:00. Istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosku przez platformę e-PUAP.

urzad miastaW związku z wzrastającym zagrożeniem epidemicznym Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski od jutra tj. 25 stycznia do odwołania, wprowadza ograniczenia w zakresie bezpośredniego przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski. Jednocześnie prosi o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w urzędzie miasta i zachęca do załatwiania spraw elektronicznie i telefonicznie (poniżej znajdą Państwo numery telefonów i adresy poczty elektronicznej poszczególnych wydziałów UM).

PUK pogotowiePrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim informuje o wprowadzeniu dla mieszkańców miasta nowej oferty usług pełnionych w formie całodobowego pogotowia elektrycznego i hydrauliczno - kanalizacyjnego. Oferta ma na celu zapobiec powstaniu szkód na życiu i mieniu, natomiast ich zakres obejmuje doraźne usunięcia przyczyn awarii, np. usunięcie przyczyn zwarcia instalacji elektrycznej, udrożnienie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej czy usunięcie przecieku wewnętrznej instalacji wodociągowej. Usługa jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

herbInformujemy, że Urząd Miasta Radzyń Podlaski w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynny. Wydział Spraw Obywatelskich i USC będzie pełnił dyżur do załatwiania pilnych spraw. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączniku.

logo LGD ZapiecekLokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 3 do 18 stycznia 2022 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegóły na stronie Zapiecka.

pszok 02Prezes PUK Jarosław Ejsmont przypomina zasady oddawania rzeczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Kocka 25). Apeluje do mieszkańców m.in. o oddawanie potłuczonego szkła w oddzielnych workach oraz niezdemontowanych tzw. "elektrośmieci" - urządzeń AGD.