biblioteka23W przypadającym 8 maja Dniu Bibliotekarza i Bibliotek Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim życzenia składają Burmistrz Jerzy Rębek i Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek pragnę wyrazić wdzięczność, szczere uznanie i głęboki szacunek dla Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej za wspaniałą, wielostronną działalność. Państwa praca to nie tylko gromadzenie i udostępnianie książek, ale szeroka działalność kulturalno-edukacyjna, wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników – od tych najmłodszych po seniorów. Placówka ma bogatą ofertę i różnorodne, nowoczesne formy działalności; promuje zbiory, organizuje wydarzenia kulturalne i uczestniczy w wydarzeniach miejskich, jest obecna w mediach, prowadzi stronę internetową. Zadania te są wykonywane z wielkim zaangażowaniem i dbałością o wspaniałą atmosferę, co jest odczuwalne dla tych, którzy przekraczają progi naszej Biblioteki.
Ich efektem jest pielęgnowanie i pogłębianie miłości do książki, ale także poszerzanie horyzontów umysłowych i kulturalnych, integracja środowiska radzyńskiego wokół pięknych wartości, których źródłem jest czytelnictwo.
Biblioteka jest miejscem przyjaznym i inspirującym. Doceniają to czytelnicy, co ma wyraz w szerokim kręgu osób korzystających z Biblioteki. Fachowość i aktywność Pań, dostrzegana w regionie i kraju, jest też wizytówką i formą promocji naszego miasta.
Z okazji Dnia Bibliotekarza obok podziękowań, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, niegasnącego zapału, dalszej kreatywności i wytrwałości, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

       Przewodniczący Rady Miasta                                            Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
             Adam Adamski                                                                           Jerzy Rębek