Inne

karta senioraW Urzędzie Miasta w Radzyniu Podlaskim 25 listopada 2021 roku został zainicjowany projekt „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”. Podczas spotkania podpisana została umowa o bezpłatnym wdrożeniu w Radzyniu Ogólnopolskiej Karty Seniora, a Miasto otrzymało certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz Partner Kampanii "Solidarni z Seniorami - Razem Damy Radę". (Więcej na temat tego spotkania: Inauguracja projektu „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”)

Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem autorskim Stowarzyszenia MANKO, które od 25 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. Środki na jego prowadzenie pozyskujemy od gmin partnerskich, sponsorów i z darowizn.

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana bezpłatnie. Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sklepach spożywczych, kwiaciarniach, sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

LISTA SKLEPÓW I FIRM, KTÓRE UCZESTNICZĄ W PROGRAMIE NA TERENIE RADZYNIA PODLASKIEGO (kolejność według zgłoszeń):

- PHU DOM - salon meblowy (5% zniżki), ul. Chomiczewskiego 29, tel. 506 187 912;
- Ksiegarnia EDUCO (5% zniżki), ul. Plac Wolności 11, tel. 600 165 237;
- Butik DORA (10% zniżki), ul. Rynek 2, tel. 698 691 621;
- Męski Styl (10% - 15% zniżki na cały asortyment sklepu), ul. Dąbrowskiego 12, tel. 504 871 094;
- Radzyński Ośrodek Kultury (50% zniżki na wydarzenia kulturalne organizowane przez Radzyński Osrodek Kultury (nie dotyczy imprez organizowanych na obiektach ROK przez podmioty zewnętrzne), ul. Jana Pawła II 4, tel. 606 234 320;
- Pizzeria KRÓLEWSKA Marta Szczepaniuk (10% zniżki na pizzę), ul. Warszawska 1, tel. 506 149 660;
- Drogeria Uroda Renata Bąbol (5% zniżki), ul. Rynek 10B, tel. 600 765 314;
- Restauracja PAŁACOWA Agnieszka i Andrzej Dmowscy (10% zniżki), ul. Rynek 4, tel. 515 915 386;
- FOTO EXPRESS Marek Juszczuk (10% zniżki), ul. Rynek 10A, tel. 501 656 148;
- Centrum Podologiczno-Kosmetyczne Studio Uroda Małgorzata Mikitiuk (10% zniżki), ul. Pocztowa 4, tel. 83 411 13 33;
- KOMA AUTO-SERWIS Mirosław Koza (10% zniżki), ul. Warszawska 60, tel. 600 493 508;
- MARKOM Marek Pluta (15% zniżki), ul. Rynek 2, tel. 83 343 14 07;
- AGGJ Grażyna Szczepaniuk (5% zniżki), ul. Pocztowa 2, tel. 887 088 821;
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FARBEX Radosław Domański (10% zniżki), ul. Armii Krajowej 10, tel. 602 883 747;

Chcesz dołączyć do sklepów i firm uczestniczących w programie? Zadzwoń i umów się na spotkanie! tel. 725 604 904

Osoby, które ukończyły 60 rok życia, zainteresowane uzyskaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Radzyń Podlaski, pokój nr 115, tel. 83 351 24 79, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z okazji Św1690 Wojsko 696x505ięta Wojska Polskiego przypadającego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek na ręce mjr. Jarosława Szczotki składa życzenia żołnierzom i pracownikom cywilnym Składu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Bezwola

swieto policji 2018Z okazji Święta Policji w imieniu Samorządu Miasta Radzyń Podlaski pragnę wyrazić Panu Komendantowi Insp. Zbigniewowi Krzosowi oraz wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu słowa uznania za rzetelną, ofuarną i profesjonalną służbę.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu pn. „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Siedziba: Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tel.: 83 351 24 60.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umów zawartych
z Miastem Radzyń Podlaski w zakresie usługi montażu instalacji fotowoltaicznej
i użyczenia w tym celu nieruchomości w ramach realizacji projektu pn. „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym w celu aplikowania o środki UE i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a także utrzymania trwałości projektu.

ODBIORCY DANYCH

 

Instytucja Zarządzająca RPO WL (IZ), upoważniony personel IZ, osoby występujące po stronie Miasta Radzyń Podlaski, w tym: pracownicy Urzędu Miasta, osoby wykonujące czynności związane z nadzorem inwestorskim przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego projektem oraz podmiot zajmujący się zarządzaniem projektem, użytkownicy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014 i centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, kontrahenci Miasta Radzyń Podlaski (wykonawcy i podwykonawcy) realizujący przedsięwzięcie inwestycyjne objęte projektem, podmioty będące gwarantami wykonanej instalacji fotowoltaicznej i podmioty odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady, dystrybutor sieci elektroenergetycznej do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, dostawca energii elektrycznej do nieruchomości z instalacją fotowoltaiczną.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu trwałości „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” – okres trwałości projektu to okres 5 lat liczony od daty dokonania płatności końcowej przez IZ.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem od osób, których dane dotyczą bądź od uprawnionych podmiotów na podstawie wniosku o udostępnienie danych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny z uwagi na wykonanie umów, realizację projektu, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
i gwarancji jakości zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz utrzymania trwałości projektu.

Klauzula informacyjna RODO - solary

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
niezbędnych do wykonania umowy w związku z realizacją projektu pn. „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Siedziba: Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tel.: 83 351 24 60.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umów zawartych
z Miastem Radzyń Podlaski w zakresie usługi montażu instalacji solarnej
i użyczenia w tym celu nieruchomości w ramach realizacji projektu pn. „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym w celu aplikowania o środki UE i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a także utrzymania trwałości projektu.

ODBIORCY DANYCH

 

Instytucja Zarządzająca RPO WL (IZ), upoważniony personel IZ, osoby występujące po stronie Miasta Radzyń Podlaski, w tym: pracownicy Urzędu Miasta, osoby wykonujące czynności związane z nadzorem inwestorskim przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego projektem oraz podmiot zajmujący się zarządzaniem projektem, użytkownicy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014 i centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, kontrahenci Miasta Radzyń Podlaski (wykonawcy i podwykonawcy) realizujący przedsięwzięcie inwestycyjne objęte projektem, podmioty będące gwarantami wykonanej instalacji solarnej i podmioty odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu trwałości „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” – okres trwałości projektu to okres 5 lat liczony od daty dokonania płatności końcowej przez IZ.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem od osób, których dane dotyczą bądź od uprawnionych podmiotów na podstawie wniosku o udostępnienie danych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny z uwagi na wykonanie umów, realizację projektu, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
i gwarancji jakości zamontowanej instalacji solarnej oraz utrzymania trwałości projektu.

palac 550

Regulamin korzystania ze znaku graficznego „550 LAT RADZYNIA PODLASKIEGO”

Obchody 550-lecia Radzynia Podlaskiego

Wszystkie imprezy organizowane w 2018 r. podporządkowane są tym obchodom. Ponadto przygotowaliśmy dwa punkty kulminacyjne tego jubileuszu. Będą to Dni Radzynia, które odbędą się w dniach 10-17 czerwca, a także Festyn Miejski w dniu 21 lipca.

W ramach Dni Radzynia, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Zenona Przesmyckiego, przygotowaliśmy następujące wydarzenia:

10 czerwca 2018 r. (niedziela)

11.00 – Otwarte Mistrzostwa Radzynia w Pływaniu (pływalnia „Aqua-Miś”) 

11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

10.00 - "Baśniowy Spacerek" (Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim)

18.00 – Promocja albumu pt. „Radzyń Podlaski. Nowy jest piękny, a stary – pełen tajemnic” połączona z wystawą grafik starego Radzynia autorstwa Antoniny Bożym-Rotari (korpus główny pałacu Potockich) 

12 czerwca 2018 r. (wtorek)

10.00 – Finał Konkursu Wiedzy o Radzyniu Podlaskim (sala widowiskowo-kinowa ROK)

13 czerwca 2018 r. (środa)

10.00 - 15.00 - Wielkie Radzyńskie Warsztaty Fotofraficzne (Radzyński Ośrodek Kultury)

17.00 – Senioriada 2018 (boisko trawiaste w parku miejskim)

18.00 – promocja książki pt. „Radzyń Podlaski. Wielka historia małego miasta” autorstwa Anny Wasak 

14 czerwca 2018 r. (czwartek)

11.00 – Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji 550-lecia Radzynia Podlaskiego (sala widowiskowo-kinowa ROK)

21.00 – Spotkanie „Radzyńskie Modrzewie – historia i legenda” (teren trawiasty od strony północnej pałacu Potockich) 

15 czerwca 2018 r. (piątek)

10.00 - 19.00 – Radzyńskie Dni Fotografii (Radzyński Ośrodek Kultury)

18.00 – Wernisaż wystawy upamiętniającej mieszkańców Radzynia, którzy przeszli przez obóz na Majdanku (galeria „Oranżeria” ROK) 

16 czerwca 2018 r. (sobota)

8.00 - 19.00 – Radzyńskie Dni Fotografii (Radzyński Ośrodek Kultury)

10.00 – Dziecięcy Rajd Rowerowy (rozpoczęcie: pływalnia „Aqua-Miś”)

17 czerwca 2018 r. (niedziela)

12.00 – uroczysta Msza Święta w Kościele Trójcy Świętej

13.30 – odsłonięcie tablicy poświęconej 550-leciu Radzynia Podlaskiego

14.00 – część oficjalna uroczystości w Radzyńskim Ośrodku Kultury

17.00 – koncert „Zakochani w Radzyniu”

19.00 – tort 550 cm na 550 Lat Radzynia Podlaskiego

20.00 – koncert Roberta Janowskiego

22.00 – fajerwerki

Z kolei w ramach Festynu Miejskiego w sobotę 21 lipca odbędę się koncerty trzech zespołów: Extazy (disco-polo), Redlin (folk) oraz Varius Manx i Kasi Stankiewicz (pop), którzy wystąpią ze specjalnym programem z okazji 25-lecia zespołu. Ponadto przewidujemy zabawę z DJ.

Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską, organizowane są z myślą o propagowaniu, promowaniu i edukowaniu młodych artystów nieprofesjonalnych jak i też promowaniu piosenki autorskiej oraz promocji naszego miasta i powiatu.

Jury powołane przez Organizatora XXII OSzPA oceniać będzie: wartość artystyczną prezentacji, walory wokalne, interpretację, aranżację oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

REGULAMIN
XXII OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ z PIOSENKĄ AUTORSKĄ
ORANŻERIA
25/26/27 sierpnia 2017

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

W Spotkaniach mogą uczestniczyć nieprofesjonalni wykonawcy (autor lub zespół do pięciu osób), którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. nadeślą na adres:

Radzyński Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 4
21-300 Radzyń Podlaski
z dopiskiem "ORANŻERIA 2017"
bądź drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Płytę CD lub pliki mp3 z nagraniem przewidywanego do wykonania w konkursie repertuaru (3 utwory z tekstem własnym lub innego poety – preferowane własne teksty z muzyką własną bądź partnera z zespołu).
2. Teksty piosenek z podaniem autorstwa.
3. Kartę zgłoszenia uczestnika.
4. Wykonawcy nagrodzeni i wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu nie mają obowiązku nadsyłania płyt.

Zasady udziału

1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną przesyłając w załącznikach: kartę zgłoszenia, nagrania i tekst piosenek.
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Artystyczna powołana przez Organizatora wyłoni 12 uczestników konkursu.
3. Podczas przesłuchań konkursowych OSzPA prezentuje się dwa utwory (trzeci na ewentualne życzenie jury). Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 15 minut.
4. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie utworów z dyskietek, akompaniament z keyboardów oraz półplayback.
5. Uczestnicy zapewniają własny akompaniament, a organizator gwarantuje pianino, nagłośnienie i oświetlenie sceny.
6. Organizatorzy zobowiązują się przekazać telefonicznie, faksem bądź drogą elektroniczną informację o zakwalifikowaniu do udziału w Spotkaniach do dnia 22 sierpnia 2017 roku.
7. Laureaci konkursu wystąpią w Koncercie Galowym w dniu 26 sierpnia o godz.18.00.

Nagrody

1. Za miejsca I, II, III – nagrody finansowe.
2. Za miejsca IV, V, VI – wyróżnienia.
3. Wyróżnienie - „ANIOŁEK” - nagroda im. Agaty Budzyńskiej
4. Jury ma prawo nominacji laureatów do udziału w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Postanowienia końcowe

1. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest wpłata akredytacji w kwocie 50 zł od zgłoszenia na konto Radzyńskiego Ośrodka Kultury:

BS - Radzyń Podlaski

62 8046 0002 2001 0000 0143 0001
oraz przedstawienie po przyjeździe dowodu wpłaty (ksero) z dopiskiem "Oranżeria 2017".

Istnieje możliwość wpłaty akredytacji w biurze organizacyjnym podczas trwania festiwalu.
2. Za odpłatnością zapewniamy noclegi i wyżywienie.
3. Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Radzyńskim Ośrodku Kultury, tel. (83) 352 73 14, pocztą internetową e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pod tel. kom. 601 096 159.

Pobierz KARTA UCZESTNICTWA

Dyrektor ROK
Paweł Żochowski

ks kieliszek2Rozmowa z ks. kan. Andrzejem Kieliszkiem – proboszczem Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim o przeżywaniu Świąt Wielkanocnych.