DSC 0229W obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski włączyły się szkoły z terenu miasta i gminy Radzyń. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wzięli udział w konkursach, które miały na celu kształtowanie świadomości, że Polska ma ponad tysiącletnią narodową historię i chrześcijańską tradycję. Gala podsumowująca konkursy plastyczny i recytatorski odbyła się 5 października w Radzyńskim Ośrodku Kultury.

„Gdzie wszyscy, tam nadzieja"
Wydarzenie rozpoczęło się od otwarcia wystawy prac konkursu miejsko-gminnego dla szkół i przedszkoli „Gdzie wszyscy, tam nadzieja – jubileusz Chrztu Polski”. O celu konkursu mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Danuta Bukryj-Pałka: - Chcieliśmy, aby dzieci przypomniały sobie to wszystko, co jest ważne w rocznicy Chrztu Polski, oraz by miały świadomość ponad tysiącletniej narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji w naszym kraju, by kształciły wartości moralne i obywatelskie jako czynnik, który ma integrować młode pokolenie.
W konkursie wzięło udział łącznie 49 uczniów. Ich prace oceniało jury w składzie: Przemysław Krupski – przewodniczący, Małgorzata Szram – członek oraz Arkadiusz Kulpa – instruktor ROK. Dyrektor D. Bukryj-Palka przyznała, że jury miało trudne zadanie, bo z nadesłanych prac "niełatwo było wybrać te, które najlepiej uchwyciły myśl chrześcijańską i dostosować się do poziomu tak młodych uczestników".
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”
W części drugiej spotkania zaprezentowali się, wyłonieni w konkursie „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, przeprowadzonym przez Gimnazjum nr 1 najlepsi recytatorzy. Na wstępie głos zabrała Elżbieta Żukiewicz. - Świętowanie jubileuszu jest przede wszystkim okazją do odnowy i pogłębienia świadomości chrześcijańskiej, do odświeżenia religijnej tożsamości wśród katolików – mówiła polonistka Gimnazjum nr 2. W słowie wprowadzającym do koncertu pieśni patriotycznych zaznaczyła, że wiele z nich odwołuje się do Boga, co wynika z głębokiej świadomości ścisłego związku Kościoła z narodem. - Łączyło to naszych rodaków w trudnych momentach, dodawało odwagi żołnierzom, wychowywało młodzież i dodawało nadziei – podsumowała E. Żukiewicz.

Licznie zebrana publiczność, wśród ktorej byli m.in. burmistrz Jerzy Rębek, starosta radzyński Lucjan Kotwica, wicestarosta Jan Gil, dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy, ze wzruszeniem wysłuchała dwugodzinnego koncertu, w którym wspaniale wykonane pieśni patriotyczne przeplatały się z poruszającymi recytacjami, prezentowanymi przez laureatów konkursu "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród".