DSC 0027Uroczystą, wspólną sesją Rady Miasta, Powiatu i Gminy Radzyń, która odbyła się 4 października w południe w I LO, lokalne samorządy uczciły 1050. rocznicę Chrztu Polski. Radni przez aklamację przyjęli stosowne stanowisko.

Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Anną Grochołą i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Mirosławem Bartosiem. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego i powitaniu gości przez prowadzącego sesję,  wykład na temat „Chrzest Polski 966 – jego przyczyny i następstwa” wygłosił dr hab Andrzej Pleszczyński – profesor nadzwyczajny UMCS.

Następnie Adam Adamski przedstawił treść uchwał podjętych przez Radę Miasta Radzyń Podlaski, a związanych z obchodami Jubileuszu Chrztu Polski: o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Radzyń Podlaski Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu Abp. Andrzejowi Dziędze oraz powstaniu skweru 1050-lecia Chrztu Polski.

Z kolei przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski Anna Grochoła odczytała Stanowisko Rady Powiatu Radzyńskiego, Rady Miasta Radzyń Podlaski i Rady Gminy Radzyń Podlaski z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, które przez radnych zostało przyjęte przez aklamację.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Marcin Duszek, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Tadeusz Sławecki, starosta radzyński Lucjan Kotwica, burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek oraz dziekan radzyński ks. prał Roman Wiszniewski.

Stanowisko Rady Powiatu Radzyńskiego, Rady Miasta Radzyń Podlaski i Rady Gminy Radzyń Podlaski przyjęte w dniu 4 października 2016 r. na wspólnej sesji z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 

W Jubileuszowym Roku 1050-lecia Chrztu Polski 

obradujące na wspólnej Sesji:

Rada Powiatu Radzyńskiego, Rada Miasta Radzyń Podlaski, Rada Gminy Radzyń Podlaski

stanowiące konstytucyjną reprezentację społeczności Miasta i Powiatu Radzyńskiego wyrażają najwyższe uznanie dla wszystkich, którzy przez 1050 lat uznawali Krzyż Chrystusa za najważniejszy drogowskaz w budowie dobra wspólnego. 

Niech Rok Jubileuszowy wzbudzi w każdym refleksję nad historyczną rolą świętej chrześcijańskiej wiary w budowie Państwa Polskiego, wspólnoty narodowej

oraz podtrzymywaniu jej w nadziei na lepszą przyszłość

w najtrudniejszych momentach jej dziejów. 

Niech wiara Ojców naszych, którzy dla jej obrony nie szczędzili krwi i życia, będzie dla nas wzorem pokonywania wszystkich zagrożeń, jakie niesie dla świata, Ojczyzny i naszej lokalnej społeczności wiek XXI. 

Niech utrwala się w pamięci kolejnych pokoleń i stale pomnaża cywilizacyjny dorobek naszego Miasta i Powiatu, budowany na fundamentach wiary, nadziei i miłości. 

Obradujące wspólnie z okazji Roku Jubileuszowego samorządy Miasta, Gminy i Powiatu

z udziałem Starosty Radzyńskiego, Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski i Wójta Gminy Radzyń Podlaski, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców z satysfakcją i radością przyjmują uchwałę Rady Miasta Radzyń Podlaski o nadaniu najwybitniejszemu synowi ziemi radzyńskiej, Metropolicie Szczecińsko - Kamieńskiemu, Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radzyń Podlaski. 

Niech wszystkie podejmowane działania upamiętniające Rok Jubileuszowy jak najlepiej służą społeczności naszego Powiatu, Miasta i Gminy. 

Radzyń Podlaski, 4 października 2016 r. 

Marek Wołosowicz - Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Adamski - Przewodniczący Rady Miasta

Anna Grochoła - Przewodnicząca Rady Gminy