V 72EFPatriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Cele wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej.

Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej.

W dniu 29 września nasze przedszkole odwiedził Andrzej Waszczuk, który jest Ułanem z Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego.

To jego hobby, które realizuje już od wielu lat. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się strój, w jaki ubrany był ten niezwykły gość. Nasze przedszkolaki z niecierpliwością czekały na swoją kolej, aby przymierzyć czapkę ułańską i zrobić zdjęcie z szablą. Na zakończenie naszego spotkania przedszkolaki wręczyły Panu Andrzejowi upominek. Było nam miło tym bardziej, że Pan Andrzej jest absolwentem naszego przedszkola.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.

5 października 2016 roku grupa VII pod kierownictwem Grażyny Kowalczyk i Magdaleny Oleksiej bierze udział Galowym Przeglądzie Pieśni Ojczyźnianych w sali kina ROK w ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia występu.