zbiorka4W piątek 23 września w radzyńskim I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Uczestniczyli w niej uczniowie i nauczyciele, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel Szkolnego Koła PCK i Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21.

Akcję poprzedziło spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Młodzież została zapoznana z zasadami honorowego oddawania krwi, a także dowiedziała się o celach i zasadach działania Ośrodka Dawców Szpiku, rejestracji, metodach i skutkach zdrowotnych pobierania komórek macierzystych.

Oddawanie krwi zostało zorganizowane na małej sali gimnastycznej. – To już kolejna taka akcja w naszej szkole. Cieszymy się, że spotkała się ona z wielkim zainteresowaniem – powiedziała nam Anna Grochowska, opiekun Szkolnego Koła PCK. W tym roku po raz pierwszy do akcji włączyli się radzyńscy turyści. – W ten sposób chcieliśmy uczcić 41. rocznicę powstania Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21. Uważamy, że nie możemy sobie wymarzyć lepszej formy, jak podzielenie się z tej okazji darem krwi z potrzebującymi – dodał Robert Mazurek, opiekun radzyńskich turystów. Ostatecznie RCKiK zarejestrowało 23 potencjalnych dawców, z czego honorowo oddało krew 13 osób.

Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Jednocześnie zapraszają do udziału w kolejnej akcji, która zaplanowana jest na 13 grudnia.