DSC 0883- Ogłaszam historyczną wiadomość: Światowe Dni Młodzieży w rejonie radzyńskim – otwarte! - te słowa padły na uroczystej Eucharystii, sprawowanej w południe 21 lipca w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu.

Wcześniej młodzież z Portugalii, Francji i Białorusi, która przebywać będzie w naszym mieście i nocuje u rodzin w Radzyniu, a także młodzi z naszego rejonu uczestniczący w spotkaniach ŚDM wzięli udział w spotkaniu pod hasem: "Kawa u Burmistrza". Młodzi od pierwszych chwil zarażali wszystkich radością, spontanicznością i entuzjazmem.

„Kawa u Burmistrza”

Ze względu na dużą liczbę uczestników (ponad 500 osób) spotkanie odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Przybyli tam również, obok burmistrza Jerzego Rębka,  wójt gminy Radzyń Wiesław Mazurek oraz starosta radzyński Lucjan Kotwica. Burmistrz wraz ze współpracownikami przygotowali dla gości słodki poczęstunek oraz pakiety powitalne, zawierające m.in. materiały promujące Radzyń. Rolę prowadzącego i tłumacza pełnił wiceburmistrz Tomasz Stephan. Przybyłych powitała gospodyni miejsca dyrektor ZSP Grażyna Dzida. - Miejsce naszych spotkań jest symboliczne. Szkoła nosi imię św. Jana Pawła II, który był inicjatorem spotkań młodych ludzi w ramach Światowych Dni Młodzieży. Dlatego dla społeczności naszej szkoły ogromne znaczenie ma to wielkie wydarzenie. Dziękuję panu burmistrzowi, że to miejsce wyznaczył na to spotkanie – mówiła G. Dzida. Przy okazji dyrektor krótko zaprezentowała placówkę, podkreślając liczne sukcesy uczniów na arenie krajowej. Wyraziła również nadzieję, że dzięki obecnym w Radzyniu uczniom-obcokrajowcom uda się nawiązać współpracę ze szkołami, w których się uczą.

Burmistrz Jerzy Rębek witał gości: - Jest to chwila wyjątkowa, bo jeszcze nigdy burmistrz nie gościł tak wielu zacnych przyjaciół w jednym czasie i miejscu. - Następnie w krótkich słowach zaprezentował miasto, podkreślając, że największym skarbem Radzynia są jego mieszkańcy. - Ale Radzyń może się poszczycić również wielkim tradycjami historycznymi, których pamiątką są wyjątkowe zabytki. Wspomniał o perle renesansu lubelskiego, jaką jest kościół pw. Świętej Trójcy oraz o Pałacu Potockich, który stanowi zabytek klasy europejskiej. - Jest tylko 10 podobnych obiektów w Europie – podkreślił. - Włodarz przypomniał, że Radzyń został w grudniu 2014 r. ofiarowany Panu Jezusowi przez ręce Matki Najświętszej. - Myślę, że jest to dobry znak dla chrześcijan - wszystkich, którzy tu żyją na co dzień czy przybywają do nas.

Następnie głos zabrał wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek oraz starosta Lucjan Kotwica. Za zaproszenie do Radzynia i serdeczne przyjęcie  dziękował organizatorom i rodzinom biskup Michel Pansard ordynariusz diecezji z Chartres we Francji. - Jesteśmy w drodze do Krakowa. Nasza pielgrzymka zaczyna się tutaj. To okazja, by wspólnie, nie tylko indywidualnie przeżywać wiarę – mówił francuski hierarcha.

Ostatnim, najbardziej spontanicznym punktem spotkania było rozdawanie pakietów. Goście odbierali je grupami narodowymi: Portugalczycy, Francuzi, Białorusini i gospodarze – młodzież polska. Moment ten wykorzystali do zaprezentowania się – były radosne, entuzjastyczne okrzyki, śpiewy, pląsy. I grupowe fotografie pod flagami poszczególnych państw.

Inauguracyjna Eucharystia

Zgromadzenie eucharystyczne, inaugurujące Światowe Dni Młodzieży rozpoczęło się o 11.30. Czas oczekiwania wypełniły radosne śpiewy pod przewodnictwem chóru kierowanego przez Karola Miłosza i Piotra Skowrona.
Obszerna świątynia wypełniła się po brzegi młodzieżą uczestniczącą w ŚDM oraz mieszkańcami Radzynia, w tym gospodarzami, goszczącymi młodzież zagraniczną w swych domach.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji poszczególnych 5 narodowości. Okazało się, że oprócz polskiej młodzieży w rejonie radzyńskim przebywa 41 osób z Baranowicz na Białorusi, 55 osób z Francji, Portugalczyków przyjechało 66 i 48 Słowaków z diecezji Koszyce, przebywających na terenie dekanatu komarowskiego.
Eucharystii przewodniczył dziekan radzyński ks. prał. Roman Wiszniewski, w koncelebrze
Świątynia to Sanktuarium MBNP, witam więc w Domu Matki – mówił gospodarz miejsca. - Zawierzam was Jej miłości. Niech czas poprzedzający Światowe Dni Młodzieży w Krakowie będzie błogosławiony. Wobec Niej wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa trwajcie w miłości braterskiej. Napełnijcie mocą waszej wiary nasz kraj, a umocnieni miłością braterską, spotkaniem z Maryją i Chrystusem, głoście całemu światu, jak wielkie błogosławieństwo Boże jest dla tych, co są miłosierni.

Następnie głos zabrał burmistrz Radzynia, który powitał wszystkich przybyłych w imieniu gospodarzy z terenu rejonu radzyńskiego: własnym, burmistrza Kocka Tomasza Futery, wójtów gmin: Borki - Radosława Sałaty, Ulana - Jarosława Koczkodaja, Wohyń - Stanisława Jóźwika, Komarówka - Ireneusza Demianiuka, Drelów - Piotra Kazimierskiego, Milanów - Pawła Krępskiego i Radzyń Podlaski - Wiesława Mazurka. - Naszym wspólnym pragnieniem jest wspierać, ile sił starczy, organizatorów i uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a szczególnie - w ich etapie diecezjalnym – mówił burmistrz Jerzy Rębek, dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przyjęcie pielgrzymów z zagranicy. - Jesteście Państwo i dzisiaj razem z nami, za co z serca Wam dziękuję i witam jak najgoręcej.

- Wszyscy, jak tu jesteśmy obok Kapłanów, pragniemy ofiarować Wam, młodzi Przyjaciele cząsteczkę samych siebie, ponieważ chcemy mieć udział w tym, co jest najpiękniejsze dla człowieka, a mianowicie – w kształtowaniu pięknych i szlachetnych postaw ludzkich w oparciu o naszą świętą wiarę katolicką – mówił dalej włodarz Radzynia. - Niech dni, które przeżywać będziemy w tej wielkiej chrześcijańskiej wspólnocie, będą przez Was zapamiętane jak najpiękniej na całe życie, a przyjaźń i pokój, których zaznacie tutaj, zanieście do swoich rodzin i krajów jako świadectwo naszej chrześcijańskiej wiary.

Po części wstępnej rozpoczęła się Eucharystia koncelebrowana przez ok. 30 kapłanów z dekanatu radzyńskiego i komarowskiego oraz gości z zagranicy.

Poniżej zdjęcia oraz filmy z dzisiejszego dnia.

Filmy (kliknij na miniaturkę, aby obejrzeć)

kawa chwale blogoslawieni