biblioteka 029Projekt Bawimy się z Brzechwą realizowany był od stycznia do czerwca 2016 r. w Filii nr 2 MBP im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. Uczestniczyły w nim dzieci oraz opiekunowie z Klubu Biblioteka Malucha, który działa w bibliotece od 5 lat. Przez sześć miesięcy przeprowadziliśmy szereg zajęć dydaktycznych dla maluchów i ich opiekunów (spotkania z logopedą, pedagogiem oraz instruktorem teatralnym).

Pierwsze zajęcia Projektu Bawimy się z Brzechwą polegały na zapoznaniu dzieci z tekstem, przedstawieniu postaci występujących w wierszu i próbie przedstawienia utworu za pomocą elementów graficznych. Były one ukierunkowane na edukację językową oraz stymulację sfery kontaktów społecznych. Drugie zajęcia skupiały się w głównej mierze na edukacji matematycznej, rozwijaniu procesów poznawczych oraz integracji poprzez wspólne zabawy. Trzecie spotkania projektu w każdym miesiącu były zajęciami plastycznymi, zorganizowanymi przez plastyka - Magdę Kiewel. W czwartym tygodniu każdego miesiąca przeprowadzany był mini teatrzyk na podstawie jednego z wybranych do projektu wierszy Jana Brzechwy. Elementem wiążącym wszystkie zajęcia była postać Molika Książkowego, który mieszkał w wielkim pudełku ze zwierzętami, a pojawiał się na początku każdego spotkania. Ważnym punktem wszystkich spotkań były zabawy integracyjne i ogólnorozwojowe. W czerwcu odwiedził nas Dawid Modrzejewski, reprezentujący Tańcobajki – Bajki pisane tańcem oraz aktor Teatru H.Ch. Andersena - Daniel Arbaczewski, który podczas spotkania zaprezentował lalki wykorzystywane w czasie pracy artystycznej. Klub Biblioteka Malucha wzbudza zainteresowanie w środowisku lokalnym, ponieważ daje możliwość spędzania czasu w ciekawy sposób dzieciom, które nie są objęte edukacją przedszkolną, jak i dorosłym.

25 czerwca w Filii nr 2 MBP (ul. Spółdzielcza 8) zostanie zorganizowany Rodzinny Festiwal Małych Form Teatralnych, podczas którego zaprezentowane zostaną dowolne utwory Jana Brzechwy, za pomocą wybranej przez siebie techniki teatralnej. Na to wydarzenie zapraszamy dzieci z Klubu Biblioteka Malucha wraz z rodzicami lub opiekunami oraz najmłodsze grupy przedszkolne, współpracujące z biblioteką.

Projekt "Bawimy się z Brzechwą" dostał dofinansowanie z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego - "Na dobry początek" w kwocie 3.450 zł.