RADZYN TOMYSLPodczas ostatniej sesji Rady Miasta przewodniczący Adam Adamski poinformował o wizycie delegacji partnerskiego miasta Nowy Tomyśl w Radzyniu. Wizyta odbyła się w dn. 19-20 maja, a jej okazją było otwarcie drugiej hali produkcyjnej w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych Aesculap Chifa, należącej do koncernu B.Braun.

Podwaliną do nawiązania współpracy partnerskiej samorządów Radzynia i Nowego Tomyśla jest fakt, że w obu tych miastach istnieją zakłady Aesculap Chifa. W Tomyślu fabryka istnieje już od 25 lat, zatrudnia 2 tys. pracowników, przyczyniła się do rozwoju miasta.

W skład delegacji weszli: burmistrz Włodzimierz Hibner, zastępca burmistrza i rzecznik prasowy Paweł Mordal, radny Tomasz Radwan, dyrektor NOK Beata Baran, dyrektor biblioteki Lucyna Kończal-Gnap, wicedyrektor Gimnazjum w Nowym Tomyślu Jolanta Spychała oraz Naczelnik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska Adrianna Zielińska. 19 maja odbyło się spotkanie z zastępcą burmistrza Tomaszem Stephanem oraz przedstawicielami Rady Miasta: przewodniczącym Adamem Adamskim i wiceprzewodniczącym Bogdanem Fijałkiem na czele.

Następnego dnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się robocze spotkanie członków nowotomyskiej delegacji z dyrektorami analogicznych jednostek działających w Radzyniu. Byli tam obecni: wiceburmistrz Tomasz Stephan, dyrektor ROK Paweł Żochowski, dyrektor Gimnazjum nr 2 Bożena Marcinkowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Grażyna Kratiuk, Anna Wasak – rzecznik UM, Paweł Tarnowski – podinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Następnie goście z Nowego Tomyśla zwiedzili nasze najważniejsze zabytki – Pałac Potockich i kościół pw. Świętej Trójcy.

Umowę o partnerstwie i wzajemnej współpracy Gmina Nowy Tomyśl i Miasto Radzyń Podlaski zawarły 5 września 2014 roku – zatem tuż przed końcem poprzedniej kadencji samorządowej.

Partnerzy zadeklarowali chęć współpracy i partnerstwa, służących dobru gmin partnerskich, rozwojowi i integracji. Zobowiązali się do inicjowania i podtrzymywania współpracy w sferach: społecznej, rozwoju i utrzymania. Postanowiono, że podsumowanie współpracy oraz planowanie jej dalszego rozwoju odbywać się będzie podczas dorocznych spotkań partnerów. I choć w obu samorządach zmieniły się władze, pozostała chęć rozwoju partnerstwa. Przy okazji majowej wizyty włodarze Radzynia i Nowego Tomyśla postanowili spotkać się, aby wypracować pomysły na formy współpracy.

Nowy Tomyśl położony jest w Wielkopolsce, w odległości 60 km na zachód od Poznania. Liczy ok. 15 tys. mieszkańców.

Czego możemy pozazdrościć partnerskiemu miastu? Przede wszystkim wspaniałego skomunikowania ze światem. Doskonałe połączenie z resztą kraju i zagranicą zapewnia przebiegająca przez teren gminy autostrada A-2. Nowy Tomyśl leży przy międzynarodowej linii kolejowej Paryż - Berlin - Warszawa – Moskwa. W niewielkiej odległości od Nowego Tomyśla leżą dwa porty lotnicze: w Poznaniu i Babimoście. Bezrobocie wynosi tu ok. 5 - 6%. Burmistrz Włodzimierz Hibner podkreśla, że to w dużej mierze zasługa zakładu Aesculap Chifa, który w Nowym Tomyślu istnieje od 25 lat i obecnie zatrudnia ok. 2 tys. osób. Jest to najważniejszy zakład produkcyjny w mieście, zapewnia miastu wielopłaszczyznowy rozwój, gdyż istnienie i rozwój takiego zakładu przyciąga do miasta innych inwestorów.

- W związku z tym, że koncern B. Braun zajmuje się tym, co najważniejsze dla człowieka - ochroną życia i zdrowia, postawiono przy tym na nowoczesne technologie medyczne, powstała Akademia Aesculap, w której lekarze z całej Polski mają możliwość odbywania szkoleń, jakie wcześniej odbywali za granicą np. w Berlinie – wyjaśnia burmistrz Włodzimierz Hibner. - Nie patrzymy z zawiścią na Radzyń Podlaski, ale z radością, gdyż ten model biznesowy, wypracowany przez koncern B.Braun stoi na najwyższym poziomie. Wiedząc, że ten model funkcjonuje u nas od 25 lat, jestem przekonany, że Radzyń może jedynie zyskać na tym, że Pan Profesor postanowił zainwestować w RP.

Czego nowotomyślanie mogą nam zazdrościć? Bogatej historii i wspaniałych zabytków. Teren obecnego Nowego Tomyśla został zagospodarowany dopiero w XVIII wieku. Na terenach tych osiedlali się głównie Niemcy przybywający z Brandenburgii, Śląska i Pomorza, ale także Polacy. Miasto Nowy Tomyśl powstało na mocy przywileju wydanego przez króla Stanisława Augusta 230 lat temu - dnia 8 kwietnia 1786 r. W tym czasie w Radzyniu dobiegała końca złota epoka Potockich.

Goście z Nowego Tomyśla z zainteresowaniem słuchali opowieści o historii naszego miasta, podziwiali naszą "Perłę" – Pałac Potockich oraz kościół pw. Świętej Trójcy.

Przy tej okazji warto także wspomnieć o pierwszym efekcie radzyńsko - nowotomyskiej współpracy. W niedzielę 22 maja przed nowotomyską publicznością zaprezentowała się po raz pierwszy Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo pod kierownictwem Zbigniewa Czuryło, przecierając tym samym szlaki wzajemnej wymiany kulturalnej.