DSC 003027 kwietnia Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim zorganizowało Dzień Otwarty, podczas którego prezentowano walory szkoły, zachęcając tym samym uczniów szkół podstawowych do wstąpienia w mury tejże placówki.

Od godzin porannych adepci gimnazjum prezentowali na korytarzach stoiska związane z kołami zainteresowań zaś nauczyciele zapoznawali zainteresowanych z ofertą edukacyjną szkoły. Na sali gimnastycznej kandydatów na uczniów gimnazjum powitała dyrektor Bożena Marcinkowska. - Nasza placówka jest największą szkołą gimnazjalną w powiecie radzyńskim. W tej chwili uczy się tu 320 uczniów i pracuje 34 nauczycieli. Serdecznie was zapraszam do podejmowania nauki w naszym gimnazjum.

Podczas dnia otwartego działo się naprawdę dużo. Po oficjalnym powitaniu, wystąpił chór szkolny a tuż po nim zaprezentowały się grupy taneczne. O kolejną atrakcję zadbał szkolny zespół teatralny „Feniks”, prezentując spektakl pt. „Szarlotka z herbatą”.

Finałem Dnia Otwartego była przygotowana przez 7. Drużynę Starszoharcerską „Taka Paka” gra terenowa „Be active w G2”.