DSC 0400Podczas uroczystych obchodów Święta Narodowego 3 Maja miał miejsce ważny akt – władze samorządowe wręczyły przedstawicielom młodzieży 3 radzyńskich parafii po 3 flagi: narodową, papieską oraz Światowych Dni Młodzieży, burmistrz Radzynia Jerzy Rębek otworzył oficjalne przygotowania do obchodów ŚDM w Radzyniu i rejonie radzyńsko - komarowskim. Zapraszamy do lektury wywiadu z ks. Mariuszem Baranem - rejonowym koordynatorem ŚDM na temat stanu przygotowań do tego historycznego wydarzenia.

Czy już wiadomo, ilu zagranicznych gości będziemy przyjmować w naszym rejonie i mieście?

W rejonie radzyńsko - komarowskim zaplanowano przyjęcie ok. 550 osób z zagranicy: z Portugalii, Francji, Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Słowacji. Potwierdzanie i zamknięcie list nastąpi w tych dniach – na początku maja, w połowie miesiąca będzie wiadomo, ile konkretnie osób i z których krajów przybędzie do naszego rejonu. Gdy takie informacje dotrą do nas z Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży w Siedlcach, wówczas będziemy mogli je przekazać rodzinom, które zaoferowały przyjęcie zagranicznych gości.

Czy wystarczająco dużo rodzin zgłosiło się do przyjęcia zagranicznych gości?

Tak, liczba rodzin chętnych do przyjęcia młodzieży z zagranicy jest wystarczająca. Możemy przyjąć 620 osób do 240 rodzin. Ich zadaniem będzie zapewnienie noclegu, śniadania, dowiezienie do kościoła na poranne modlitwy.

Zostało już tylko kilka dni do tego, by nasza miejscowa młodzież zgłosiła się do udziału w spotkaniach tu, na miejscu. Dlaczego potrzebna jest ta rejestracja?

Naszą miejscową młodzież do uczestnictwa w lokalnym programie Światowych Dni Młodzieży zapisujemy do 15 maja. Jest to konieczne ze względów logistycznych. Wszystkim zapewnimy wyjazd do Siedlec, Kodnia i Drelowa – trzeba więc wiedzieć, ile autokarów zarezerwować, wykupić ubezpieczenie, zapewnić posiłki – także na miejscu. Każdy uczestnik – nie tylko z zagranicy, ale także spośród naszej młodzieży - otrzyma pakiet uczestnika, w którym znajdą się koszulki, materiały promocyjne. Każdy otrzyma identyfikator, który będzie pełnił m.in. funkcję biletu na przejazdy.

Chcemy, by od 21 do 24 lipca – w czasie pobytu u nas zagranicznej młodzieży – w przygotowywanym programie uczestniczyła także nasza młodzież. Kładziemy na to duży nacisk. Warto wziąć w tym udział, gdyż dla wielu młodych będzie to może jedyna okazja, by uczestniczyć w takim historycznym wydarzeniu. Kolejne ŚDM w Polsce mogą się odbyć za 20-30 lat, a koszty uczestnictwa w tych, które odbywać się będą w innych krajach, nawet – na innych kontynentach, będą dla zdecydowanej większości poza zasięgiem możliwości finansowych.

Nie wszyscy też będą mogli pojechać do Krakowa. Zapraszam do jak najszerszego uczestnictwa w tym programie, który zostanie przygotowany w Radzyniu, tu też można będzie poczuć atmosferę ŚDM, spotkać się z młodymi katolikami z różnych krajów.

Ponadto przyjezdna młodzież zechce się spotkać z naszą młodzieżą, przyjeżdżają tu m.in. po to, by być razem z rówieśnikami, rozmawiać, modlić się, poznać naszą kulturę, tradycje.

Czy znalazła się już odpowiednia liczba młodych do obsługi ŚDM w ramach wolontariatu?

Do obsługi ŚDM w naszym rejonie zgłosiło się około 100 wolontariuszy i jest to liczba wystarczająca. Szkolenie odbędzie się 21 maja o godz. 10.00 przy parafii MBNP w Radzyniu. Poprowadzą je policjant oraz osoba zajmująca się szkoleniem wolontariatu na akcję Szlachetna Paczka. Wolontariusze będą pracować w sekcjach (żywieniowej, językowej, technicznej, modlitewnej, liturgicznej, sekcji opiekunów). Obecnie zajmują się rejestracją uczestników, księgowością, przekazywaniem bieżących informacji.

Światowe Dni Młodzieży, także te w lokalnym wymiarze to duże wyzwanie organizacyjne. Na jakim etapie są przygotowania od tej strony?

Niedawno, bo 21 kwietnia odbyło się spotkanie w bardzo szerokim gronie. Wzięli w nim udział przedstawiciele parafii - proboszczowie i księża odpowiedzialni za ŚDM w naszym rejonie, przedstawiciele władz samorządowych z Radzynia oraz gmin naszego rejonu: z Kocka, Bork, Ulana, Komarówki, Wohynia i Drelowa. Ponadto uczestnikami były osoby reprezentujące wszystkie instytucje i służby, które włączą się w organizację i przebieg spotkania: policji, straży pożarnej, służby zdrowia. Treścią spotkania było omówienie stanu przygotowań do ŚDM – od strony duchowej i logistycznej. Chcę podkreślić, że współpraca ze wszystkimi wymienionymi podmiotami układa się bardzo dobre – jest wielkie otwarcie, chęć pomocy.

Jaka konkretnie pomoc będzie potrzebna ze strony wymienionych podmiotów?

Potrzebny jest transport, ponieważ z kościołów naszego rejonu młodzież będzie codziennie dowożona do Radzynia, wieczorem będzie odwożona do swoich miejscowości na nocleg. Ponadto przewidziane są trzy wyjazdy młodzieży: do Siedlec, Drelowa i Kodnia. Środki transportu zapewnią poszczególne samorządy. Policja zapewni bezpieczeństwo podczas spotkań i przemarszów przez Radzyń. Zorganizowane będzie wyżywienie. Uczestnicy tylko śniadanie będą spożywać w domach. Organizatorzy zapewnią obiady i kolacje dla około tysiąca osób. Będzie to spore wyzwanie logistyczne. W Radzyniu uruchomione będą 3 kuchnie ( w "Dwójce", I LO oraz internacie przy ul. Traugutta). Posiłki będą wydawane w stołówce przy ZSP przy ul. Sikorskiego.

Czas pobytu młodzieży oficjalnie rozpocznie się od spotkania, które zostało nazwane "Kawa u wójta/burmistrza". Będzie to okazja do powitania przez miejscowe władze i krótkiej prezentacji danej miejscowości, młodzież otrzyma wówczas pakiety uczestnictwa w ŚDM na poziomie lokalnym. Samorządy przygotują transport młodzieży – zarówno na spotkania w Radzyniu jak i na wyjazdy do Siedlec, Drelowa i Kodnia, włączą się w zagospodarowanie czasu w piątek 23 lipca między godz. 10. a 15.

Czy można się jeszcze zgłosić na wyjazd do Krakowa na spotkanie z papieżem?

W naszym rejonie lista chętnych na wyjazd do Krakowa jest już zamknięta. Znalazło się na niej 399 osób. Z tego 147 będzie przebywało w Krakowie cały tydzień, 249 od piątku do niedzieli, a tylko 3 osoby zdecydowały się na pobyt sobotnio-niedzielny (nocne czuwanie i udział we Mszy św.). Jeśli ktoś zdecyduje się na wyjazd, musi to zrobić na własną rękę, albo poszukać jeszcze miejscowości, które dotąd nie zakończyły rejestracji (Lublin, może Siedlce).

Dziękuję za rozmowę.