DSC 0135Ks. kan. Andrzej Kieliszek - proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi. Informację o tym przekazał po zakończeniu Mszy św. sprawowanej za Ojczyznę z okazji Narodowego Święta 3 Maja prowadzący uroczystości Robert Mazurek. Odznaczenie wręczył kapłanowi obecny na obchodach wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

- Ksiądz Andrzej Kieliszek to osoba wyjątkowa, której za szczególne zasługi dla społeczności lokalnej oraz pełną zaangażowania postawę i chrześcijańską miłość w pracy duszpasterskiej i terapeutycznej prezydent RP Andrzej Duda nadał Srebrny Krzyż Zasługi. Jestem dumny, że mogę dzisiaj, podczas obchodów Narodowego Święta 3 Maja, wręczyć czcigodnemu księdzu to odznaczenie – mówił w laudacji wicewojewoda lubelski. Robert Gmitruczuk odniósł się w przemówieniu do obchodzonej rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej: - Dla nas, którzy z szacunkiem wspominamy twórców Ustawy Rządowej, po 225 latach od jej ustanowienia, dzisiejszy dzień niesie wiele treści. Widzimy, że także współcześnie potrzebna jest nasza praca dla uzdrowienia państwa, które musi dawać pomoc i ochronę  wszystkim jej obywatelom. Uczymy się tego, patrząc na przykład i postawę życiową Księdza Kanonika. Uczymy się od niego budowania wspólnoty, rzetelności w codziennym działaniu, konkretnej odpowiedzialności za siebie nawzajem i za naszą Ojczyznę, Polskę. Zjednoczeni przez biało-czerwone barwy narodowe, podziękujemy sobie nawzajem za bogactwo, jakie każdy z nas posiada i którym może się dzielić. Niech łączy nas nie tylko narodowość i historia, ale także zgoda, wspólnota celów i szacunek dla trwałych wartości – tych samych, które były ważne dla twórców Trzeciomajowej Konstytucji.

Ks. kan. Andrzej Kieliszek wyraził wdzięczność Prezydentowi i Wojewodzie Lubelskiemu za otrzymane odznaczenie. - Cieszę się, że została zauważona moja praca duszpasterska, ale też ta w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, alkoholowych – mówił odznaczony. - Myślę, że to odznaczenie jest podziękowaniem dla wszystkich kapłanów, którzy angażują się na rzecz społeczności lokalnych i dla wszystkich, którzy pochylają się nad problemami społecznymi - nad ludźmi, którym w dzisiejszych czasach jest najtrudniej.


Andrzej Kieliszek – kapłan diecezji siedleckiej, terapeuta uzależnień, duszpasterz osób uzależnionych diecezji siedleckiej.  W 1987 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach i przyjął święcenia kapłańskie. W 1993 r. ukończył zaoczne studia w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Kształcił się w Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie i w 1999 r., jako pierwszy ksiądz w w kraju, uzyskał certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Ponadto ukończył liczne szkolenia pozwalające prowadzić mu programy profilaktyczne i korekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Oprócz pracy duszpasterskiej i katechetycznej w parafiach w Siedlcach, Łukowie, Krzesku i aktualnie w Radzyniu Podlaskim, pracował w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i krzewienia trzeźwości. W roku 1997 został diecezjalnym duszpasterzem osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W tym samym roku otrzymał nominację na kierownika Diecezjalnego Ośrodka Trzeźwości w Krzesku. Szczególnym wymiarem jego pracy w Ośrodku było organizowanie przez wiele lat kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, alkoholowych i dysfunkcyjnych. W każde wakacje w Diecezjalnym Ośrodku Trzeźwości w Krzesku odbywało się po sześć dziesięciodniowych turnusów takich kolonii. Od lat prowadzi zajęcia poświęcone rozwojowi duchowemu i inne zajęcia terapeutyczne w Oddziałach Terapii Uzależnień w szpitalach w Łukowie, Radzyniu Podlaskim i Suchowoli. W propagowaniu trzeźwości współpracuje z grupami samopomocowymi Anonimowych Alkoholików, organizacjami pozarządowymi, samorządami, lokalnymi mediami i prasą.
W 2014 r. przez Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę został mianowany diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. Ponadto w Diecezji Siedleckiej był członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej. Aktualnie jest w Diecezjalnej Radzie Ekonomicznej i pracuje w Podkomisji ds. Duszpasterstw Specjalistycznych II Synodu Diecezji Siedleckiej.
W 2003 r. otrzymał nagrodę Starosty Siedleckiego w dziedzinie działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej. W 2008 r. został mianowany przez Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Łukowskiej, między innymi za wieloletni ofiarny trud ponoszony w pracy duszpasterskiej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi, prowadzenie Diecezjalnego Ośrodka Trzeźwości w Krzesku oraz coroczne organizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. W 2016 r. był nominowany na Człowieka Roku 2015 "Tygodnika Podlaskiego".

Od 2012 r. pełni funkcje proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim.