konkurs125 kwietnia I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim podsumowało Szkolny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Radzyń to nie tylko pałac Potockich” Udział w nim wzięło 17 osób przedstawiając pod ocenę jury 37 prac. Organizatorami konkursu byli: Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Geografii oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim.

Przybyłych na podsumowanie uczniów powitała nauczycielka geografii Małgorzata Bogusz. W uroczystości wzięła udział również dyrektor szkoły Ewa Grodzka, a także opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego PTTK nr 21 Robert Mazurek.

Czternastoosobowe jury – złożone z nauczycieli i pracowników szkoły – po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami postanowiło nagrodzić 3 osoby. Pierwsze miejsce zdobyła Emilia Samólnik z klasy IId, drugie Aleksandra Litwiniec z klasy IIe, natomiast trzecie Dominika Borkowska z klasy IIIc. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców I LO w Radzyniu Podlaskim. Efekty konkursu podziwiać można na zaaranżowanej przez organizatorów szkolnej wystawie.