DSC 0128Regionalny Konkurs Pianistyczny dla Uczniów Szkół Muzycznych I Stopnia odbył się 22 kwietnia 2016 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim już po raz piętnasty. 

W bieżącym roku w Konkursie wzięło udział 35 uczestników z 9 szkół regionu lubelskiego. Radzyńska szkoła wystawiła silną, 9-osobową reprezentację. Występ naszych młodych pianistów można uznać za udany: w najmłodszej kategorii zwyciężyła Joanna Zielińska, wyróżnienie zdobyła Sylwia Kowalczyk, zaś w najstarszej kategorii dwie uczennice radzyńskiej PSM  Milena Prokopiuk i Julia Walczyna zdobyły trzecie miejsce. 

Współorganizatorami konkursu były: Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego, Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim oraz Stowarzyszenie MELODIA ART na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

W bieżącym roku do konkursu stanęli uczniowie 9 szkół regionu lubelskiego: z Radzynia, Lublina, Łukowa, Międzyrzeca Podl., Krasnegostawu, Białej Podlaskiej, Puław i Parczewa.  Obradom Jury przewodniczył dr hab. Mariusz Drzewicki (ceniony pianista i pedagog, prowadzący klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz juror wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych). Pozostali członkowie to: dr hab. Witold Holtz (AM w Łodzi) oraz mgr Jolanta Woźniak (SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie). Sekretarzem Jury była nauczycielka klasy fortepianu radzyńskiej szkoły mgr Agnieszka Jeż.

Wśród laureatów znalazła się czwórka pianistów z Radzynia. W kategorii I Joanna Zielińska (uczennica pani Ewy Łańcut-Nestoruk) zajęła I miejsce, zaś Sylwia Kowalczyk (przygotowana przez panią Agnieszkę Jeż) została wyróżniona. Obie dziewczynki uczęszczają do klasy II cyklu sześcioletniego. W kategorii III dwie uczennice: Milena Prokopiuk z kl. V cyklu sześcioletniego (naucz. Elżbieta Charlińska) i Julia Walczyna z klasy VI cyklu sześcioletniego (naucz. Barbara Daniluk) zajęły III miejsce. W tej kategorii miejsca I i II nie przyznano.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Konkurs zakończył koncert w wykonaniu laureatów wytypowanych przez Jury.

Młodzi artyści wraz z rodzicami i pedagogami mogli podczas przerwy poprzedzającej ogłoszenie wyników zwiedzić Izbę Pamięci Karola Lipińskiego, która mieści się w siedzibie Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim (w pałacu Potockich).

Uczestnicy konkursu chwalili sprawną organizację oraz życzliwą atmosferę panującą podczas Konkursu. To właśnie sprawia, że tak chętnie wracają do Radzynia i czekają już na następny konkurs, który jest okazją do popularyzacji muzyki fortepianowej. Jest też formą doskonalenia i konfrontacji metod nauczania gry na fortepianie dla pedagogów szkół muzycznych.

Dyrekcja dziękuje sponsorowi: Spółdzielczej Mleczarni ,,SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim za pomoc w realizacji projektu.