DSC 0186Promocja drugiego tomu homilii ks. prałata Witolda Kobylińskiego (zm. 2014 r.) odbyła się w niedzielę, 24 kwietnia w sali parafialnej przy kościele pw. Świętej Trójcy. Ksiądz Kobyliński był proboszczem radzyńskiej parafii w latach 1972-89, zapisał się w jej dziejach jako wspaniały kaznodzieja, gorliwy duszpasterz, gorący patriota, wychowawca młodych kapłanów, znawca polskiej literatury, inicjator budowy i pierwszy budowniczy kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Wydawcą, podobnie jak I tomu, jest Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, a jego opracowaniem zajęła się ponownie Małgorzata Kołodziejczyk. Prowadzący spotkanie prezes RaSIL-u Józef Korulczyk przypomniał wydarzenie sprzed prawie dwóch lat - promocję pierwszego tomu "Kazań", w której uczestniczył ich autor, wówczas już ciężko chory. - Zdarzyła się rzecz niezwykła: kiedy ukazały się “Kazania” ksiądz prałat nagle - dosłownie na kilka dni wyzdrowiał – wspominał wydawca tomu. - Przyjechał do Radzynia, odprawił Mszę, wygłosił piękne kazanie – okazało się, że ostatnie, jakie powiedział w naszym mieście. Następnie uczestniczył w promocji, podpisywał książki.

Na ręce obecnej na spotkaniu przewodniczącej Rady Gminy Anny Grochoły złożył podziękowania wójtowi Wiesławowi Mazurkowi za wsparcie wydania II tomu "Kazań".

Satysfakcję z wydania książki, którą określił jako literacki pomnik wystawiony ks. prał. Witoldowi Kobylińskiemu, wyraził również gospodarz miejsca – ks. kan. Andrzej Kieliszek: - Poprzez te książki, mimo że ich autor odszedł z tego świata, jego głos, nauczanie jest przedłużone w czasie i przestrzeni.

Proboszcz parafii Świętej Trójcy przypomniał określenie, które padło z ust ks. Henryka Ocha na promocji I tomu "Kazań", że ks. Witold Kobyliński to "pierwsza szabla kaznodziejstwa Rzeczypospolitej". - Jak Wołodyjowski był pierwszą szablą I Rzeczypospolitej, tak Ksiądz Prałat był pierwszym wśród kaznodziejów jako przedstawiciel dobrej, starej szkoły tradycyjnego kaznodziejstwa – mówił gospodarz miejsca i dziękował osobom zaangażowanym w wydanie tomu, szczególnie : Małgorzacie Kołodziejczyk, która zredagowała tekst, oraz Józefowi Korulczykowi za wydanie książki.

II tom "Kazań" zawiera 90 homilii wygłoszonych przez ks. Witolda Kobylińskiego w latach 2006-2010 w kościele pw. św. Jana Kantego w Legionowie, gdzie kapłan jako rezydent spędził ostatnie 22 lata swego życia. Jego kazania tak zachwyciły miejscowego proboszcza, że zezwolił u na to, by stale je wygłaszał na Mszy św. o godz. 7.00, a przez ostatnich 8 lat były one nagrywane przez ks. dr. Marcina Hołuja, teologa, wykładowcę w seminarium, egzorcystę diecezji warszawsko-praskiej.

Nagrania trafiły do Małgorzaty Kołodziejczyk, która je spisała i opracowała literacko. Wydaniem zajęło się Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.

Ci, którzy słyszeli kazania ks. prał. Witolda Kobylińskiego na żywo, byli pod wrażeniem sposobu ich wygłaszania: pełnego siły, dynamizmu i ekspresji. Forma pisemna nie przekazuje tych walorów kaznodziejstwa, ale zachowuje inne: komunikatywność, obrazowość, bogactwo stylistyczne, nade wszystko jest bogate w treści, które ukazują prawdę o Bogu, człowieku, jego miejscu w świecie i historii, poruszają sumienia, kierują ku dobru.

Drugi tom "Kazań" to nie tylko homilie. Tę część poprzedza rozdział wstępny zawierający przypomnienie spotkania promocyjnego, które odbyło się w Radzyniu w maju 2014 roku w Radzyniu, oraz z uroczystości pogrzebowych ks. prał. Witolda Kobylińskiego. Książka jest nie tylko zbiorem wygłoszonych kazań, ale także – wspomnień o wybitnym kaznodziei, gorliwym kapłanie, wielkimi patriocie.

Całość otwiera wstęp autorstwa ordynariusza diecezji siedleckiej - ks. bp. Kazimierza Gurdy, który scharakteryzował kaznodziejstwo ks. Kobylińskiego, podkreślając, że jego homilie "urzekają pięknem języka, znajomością Pisma Świętego, jak również znajomością polskiej literatury i historii".

W rozdziale wstępnym znalazła się relacja Anny Wasak z pierwszego, niezwykle bogatego w treści, wspomnienia i bardzo emocjonującego spotkania promocyjnego, zatytułowana "Mistrz kaznodziejstwa".

Czytelnicy będą mogli powrócić myślą do ostatniej homilii ks. prał. Kobylińskiego wygłoszonej do radzynian podczas Mszy św. poprzedzającej spotkanie promocyjne. Obecni na liturgii mieli możność po raz ostatni usłyszeć pełen siły, dynamizmu i ekspresji sposób głoszenia kazań przez ks. Prałata.

Dariusz Magier – kierownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim w zamieszczonej w tomie recenzji "Kazań" podkreślił, że książka przypomina radzynianom wspaniałego kaznodzieję, jakiego Opatrzność zesłała im na lata czerwonego totalitaryzmu i wielkiego przełomu, duszpasterza wspierającego parafian działających w opozycji, stających w obronie krzyża uczniów i urzędników, ale także "złotoustego erudytę w dawnym dobrym stylu, przepełnionego Dobrą Nowiną".

Dużo miejsca we wstępnym rozdziale książki zajmują wspomnienia z uroczystości pogrzebowych ks. prał. Witolda Kobylińskiego, które pod przewodnictwem ordynariusza diecezji siedleckiej bp. Kazimierza Gurdy odbyły się w jego rodzinnej parafii - Rozbitym Kamieniu (obecnie diec. drohiczyńska). Oprócz relacji z pogrzebu autorstwa Małgorzaty Kołodziejczyk w tej części książki znajdziemy treść homilii wygłoszonej przez biskupa siedleckiego i świadectwa uczestników uroczystości.

Specjalne listy skierowali do uczestników uroczystości trzej hierachowie: radzynianin abp Andrzej Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński, abp Henryk Hozer z diecezji warszawsko–praskiej oraz Antoni Pacyfik Dydycz - biskup senior diecezji drohiczyńskiej. W książce znalazły się także wypowiedziane na zakończenie Mszy św. poruszające świadectwa tych, którzy spotkali na swej drodze ks. prałata Witolda Kobylińskiego.

Obydwa wydarzenia – pierwsza promocja i uroczystości pogrzebowe zostały bogato zilustrowane fotografiami.

Wydawcą książki jest Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Do nabycia w księgarniach: Educo, Hermes, Zaborek oraz w Archiwum Państwowym.