urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski ogłasza otwarty konkurs w sprawie naboru partnera projektu edukacyjnego - Działanie 12.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Celem programu jest wsparcie placówek kształcenia ogólnego, czyli szkół w Mieście Radzyń Podlaski dla podniesienia jakości kształcenia na podstawie indywidualnych diagnoz.

W ramach projektu przewidziane są następujące typy działań: kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno - komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

Ogłoszenie na stronie BIP.