500plusW Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 kwietnia przyjmowane są wnioski do programu 500+. Do 12 kwietnia do radzyńskiego MOPS-u wpłynęło 358 wniosków w formie papierowej i 95 w formie elektronicznej. To około 1/3 spodziewanych podań.

Na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich oszacowano, że w Radzyniu jest zameldowanych ok. 3100 dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Z tego 50-60%, czyli 1500-1800 osób, powinno spełniać kryteria kwalifikacji do programu. Wnioski można składać do końca czerwca, wypłaty będą wyrównane od 1 kwietnia. Wielkiego pośpiechu zatem nie ma, jednak spóźnialscy mogą być stratni: ci, co złożą wniosek po 30 czerwca, nie będą mogli dostać wyrównania za 3 poprzednie miesiące.

Większa fala osób zainteresowanych pojawiła się w ośrodku w pierwszych dniach kwietnia, obecnie do MOPS-u wpływa ok. 30 wniosków dziennie. - Jednak nie ma kolejek, ponieważ oświadczenia przyjmują 3 osoby, jedna jest wyznaczona do przyjmowania wniosków napływających w formie elektronicznej – informuje kierownik MOPS Andrzej Szczęch.

Wśród wniosków napływających drogą elektroniczną często zdarzają się błędy w wyniku których osoby występujące o świadczenie muszą się osobiście pofatygować do MOPS w celu ich wyeliminowania. Najczęstsze to: brak numeru PESEL, brak dokładnego adresu, błędna data urodzenia - niezgodna z numerem PESEL, brak danych dotyczących pierwszego dziecka oraz drugiego rodzica, zdarza się, że wniosek jest wypełniony nie na to dziecko ( na starsze, a nie na młodsze).

4 maja do Urzędu Wojewódzkiego zostanie wysłane sprawozdanie, pierwsza wypłata nastąpi w pierwszej dekadzie maja.

Na realizację programu 500+ do końca 2016 roku Miasto otrzyma kwotę 6 556 300 zł.

Przypominamy, że wnioski wydawane są i przyjmowane w MOPS (Urząd Miasta ul. Warszawska 32, II piętro, pokoje 4 i 5) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Więcej informacji: tel. 83 413 17 63 http://mopsradzyn.naszops.pl/news/rodzina-500-plus

E-wnioski można składać np. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl