logo PUKOd 1 maja 2016 roku w Mieście Radzyń obowiązywać będą nowe ceny wody i ścieków. Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku przyjęli radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dn. 1 kwietnia br.

Ceny dostawy wody dostarczanej do indywidualnych gospodarstw domowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będą wynosiły 3.09 zł netto za 1 m3 (3,34 zł brutto), opłata abonamentowa netto za miesiąc wyniesie 5,3 zł netto ( 5,72 brutto). Ceny odprowadzania ścieków z nieruchomości wynosić będą: dla indywidualnych gospodarstw: 4,28 zł za m3 netto (4,62 zł brutto), a dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 7,10 zł za m3 netto (7,67 zł brutto). Opłata abonamentowa wynosi 0 zł.

Wysokość opłaty za przyłączenie urządzeń wodociągowych do sieci gminnej gminy Radzyń Podlaski wynosi 130 zł netto (140,40 brutto), a za przyłączenie urządzeń kanalizacyjnych – 200 zł netto (216 zł brutto).

W porównaniu z poprzednimi latami ceny wody wzrosły o 2 grosze za m3, a ścieków – o 3 grosze tyko dla gospodarstw domowych. O 0,9 zł na miesiąc netto (0,97 zł brutto) wzrosła opłata abonamentowa za dostawę wody.