tomasz mlynarczykRadzyński fotograf Tomasz Młynarczyk obronił pracę z fotografii konceptualnej pt. „Styczne – trzeci wymiar fotografii”, jako pracę uzupełniającą przedstawił zestaw „Żebro Adama” i został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików. Osobami wprowadzającymi byli Marcin Jastrzębski i Tadeusz Żaczek. Do ZPAF-u został też przyjęty członek RKF Klatka Jakub Szymański z Motycza.

Tomasz Młynarczyk (rocznik ‘71), mieszka w Radzyniu Podlaskim. Zajmuje się fotografią konceptualną i eksperymentalną, oraz szeroko rozumianą fotografią społeczną. Dokumentuje i analizuje przenikanie się kultur, tradycji i wiary terenów Polski Wschodniej. Autor wystaw indywidualnych: „Gdzie jest pałac?”, „Struktury, faktury, formy”, „Radzyń 7.00”, „Światło - wody”, „Prawosławie”, „Archiwum - forma i światłocień”, „Bal”, „Trzepak”, „Ostatni seans” oraz „Żebro Adama”. Udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Węgry, Francja).

Publikował w dziennikach, tygodnikach, albumach fotograficznych i książkach: „Kraina Bugu”, „ Kozirynek - kwartalnik kulturalny”. Współpracuje z Katolicką Agencją Informacyjną. Jego prace znajdują się w zbiorach Instytutu Teatralnego w Warszawie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: Ukraina, Węgry, Anglia, USA, Francja.

Założyciel Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka”, współtworzył Grupę Twórczą MOTYCZ. „Fotograf Roku 2003” - Związku Polskich Fotografów Przyrody. Laureat licznych konkursów krajowych i zagranicznych: ”Radzyński Bakałarz 2014”, „Walizka Józefa Karłowicza” Dominiki Leszczyńskiej i Tomasza Młynarczyka jako najlepsza praca historyczna mająca charakter naukowy. Autor albumów: „Radzyń w fotografii Tomasza Młynarczyka”, „Na moje oko”, „Sacrum przydrożne”. Współautor albumów: „Dolina Tyśmienicy”, „Kock w fotografii”, „Walizka Józefa Karłowicza”.