sosw 072Jak co roku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim pod patronatem starosty radzyńskiego Lucjana Kotwicy oraz burmistrza miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka promował wśród mieszkańców miasta i powiatu akcję pod hasłem „Pomyśl, poczuj, zrozum...” zorganizowaną w ramach tygodnia z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

Jak wyjaśnia dyrektor ośrodka Małgorzata Popek, celem głównym akcji jest rozpowszechnienie wiedzy o autyzmie, zapobieganie marginalizacji problemów osób autystycznych oraz niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób w środowisku najbliższym.

- O autyzmie i innych niepełnosprawnościach trzeba mówić i uświadamiać społeczeństwo, bowiem z roku na rok wzrasta liczba dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. Dowodem na to jest większa niż w latach ubiegłych ilość uczniów z tą chorobą w radzyńskim ośrodku – wyjaśnia dyrektor.
Przez 5 dni w placówce jak i poza nią odbywały się specjalne spotkania, które podkreślały ważność poszczególnych ogniw w terapii z osobami niepełnosprawnymi.

Pierwszego dnia (31.03) dokonano oficjalnego otwarcia akcji. Na deskach radzyńskiej Oranżerii zaprezentował się szkolny teatr Hokus – Pokus ze spektaklem „Wróżki”. Rozdano nagrody laureatom powiatowego konkursu plastycznego oraz wręczono statuetki zwycięzcom plebiscytu „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym”.

Drugiego dnia (01.04) wszystkich zainteresowanych zapoznano poprzez wykłady z tematyką dziecka z zespołem Downa oraz dziecka z autyzmem. Dyskutowano jak efektownie pracować i zrozumieć zachowania tych dzieci.

Trzeci dzień (02.04) to konsultacje specjalistów pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.

Czwarty dzień (04.04) adresowany był do mieszkańców Radzynia Podlaskiego. Pracownicy ośrodka na czele z dyrekcją zachęcali do włączenia się w globalną akcję ,,Zaświeć się na niebiesko". Finałem było wypuszczenie w górę niebieskich balonów w ramach solidarności z osobami zmagającymi się autyzmem. W tym wydarzeniu wzięli udział dzieci z przedszkoli oraz uczniowie z pobliskich szkół.

Ostatniego dnia (06.04) rozmawiano z zainteresowanymi na temat hipoterapii. W tym dniu odbyły się także zajęcia otwarte z udziałem konia Nikiego. Wydarzeniem towarzyszącym były jego urodziny, gdzie od uczniów SOSW dostał tort marchwiowy. Solenizant poprzez ręce dyrekcji odwdzięczył się za pamięć i obdarował zebranych czekoladowym tortem ze swoją podobizną.