pec inwestycje 2016W dniu 30 marca br. w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim miało miejsce podpisanie dwóch umów na wykonanie najważniejszych w tym roku inwestycji w źródle ciepła.

Umowa pierwsza opiewająca na kwotę 1186 tys. zł. netto (1458,78 tys. zł. brutto) dotyczy gruntownej modernizacji wraz z instalacją odpylania jednego z kotłów wodnych. Ich wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych „Energoserwis” SA z Lublina. Druga inwestycja o wartości 336 tys. zł netto (413,28 tys. z. brutto) ma polegać na wykonaniu pełnej automatyki modernizowanego kotła. Wykonawcą będzie Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o. o. z Ostrowa Wielkopolskiego, firma znana w przedsiębiorstwie bo kilka lat wstecz wykonywała instalację automatyki na innym kotle. Obie inwestycje mają przynieść efekt w postaci zwiększenia sprawności pracy kotła, co przełoży się na mniejsze zużycie miału węglowego. Poza tym nowy system odpylania zminimalizuje emisję gazów i pyłów do atmosfery. Pełna nowoczesna automatyka umiarowi pracę kotła i usprawni jego obsługę. Pieniądze na ten cel popłyną w przeważającej części w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z własnych środków.

Wspomniane inwestycje, nie są jedynymi, jakie przedsiębiorstwo przewidziało na 2016 rok. Jak wyjaśnia prezes Jerzy Woźniak, zaplanowało jeszcze wykonanie zintegrowanej automatyki pracujących kotłów, wdrożenie nowoczesnej instalacji odgazowania wody sieciowej, wymianę newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej, zakończenie wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz inne o mniejszym znaczeniu inwestycje i remonty.