APW dniu 16 kwietnia (sobota) Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim będzie otwarty w godzinach 9.00 - 13.00.

Osoby odwiedzające urząd skarbowy podczas "Dnia Otwartego" będą mogły załatwić wszelkie sprawy związane z rozliczeniem rocznym, w tym:
- pobrać druki zeznań podatkowych oraz wszelkich deklaracji;
- uzyskać informacje, co do prawidłowego sposobu wypełniania zeznań;
- złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2015 rok, również w formie elektronicznej.

Prostym i wygodnym sposobem złożenia PIT-u jest rozliczenie przez internet. Tą drogą (bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) można złożyć zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Interaktywny formularz do wypełnienia i wysłania można pobrać m. in. ze strony: www.portalpodatkowy.gov.pl

Aby ułatwić wysyłanie e-deklaracji w tut. urzędzie zostało uruchomione stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internet. Jest ono czynne codziennie w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 18 (II piętro).

Udzielanie informacji o sposobie składania zeznań podatkowych – stanowiska informacyjne na Sali Obsługi Interesanta (II piętro), tel. 083 352 11 09 wew. 303, 305 oraz 083 352 06 38 wew. 223, 217.

W dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. tut. Urząd Skarbowy będzie otwarty dłużej do godziny 18.00. Z uwagi na fakt, że w 2016 roku dzień 30 kwietnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy (sobota) ostateczny termin złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT upływa z dniem 2 maja.

Więcej informacji można znaleźć na Portalu Podatkowym pod adresem: www.portalpodatkowy.gov.pl