rada miastaRada Miasta na sesji 21 marca podjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec gruntów położonych na terenie Miasta Radzyń Podlaski. Przy okazji wrócił temat tworzenia w Radzyniu strefy ekonomicznej. 

Marynin: najpierw - scalenie gruntów

Kwestia stworzenia w Radzyniu strefy czy podstrefy ekonomicznej jest dla władz miasta sprawą priorytetową. Jednak droga do jej powstania jest długa, o czym uprzedzał obecny burmistrz Jerzy Rębek w czasie kampanii wyborczej.  Pierwszą sprawą jest dysponowanie przez miasto scalonym gruntem - o powierzchni 30-50 ha w jednym kawałku. Gdy następnie teren ten zostanie uzbrojony, będzie można przedstawić propozycję utworzenia na tym terenie specjalnej podstrefy gospodarczej.

Działki, którymi miasto dysponuje na Maryninie, są rozdrobnione, wcześniej nie były podejmowane działania zmierzające do scalenia gruntów. Burmistrz Jerzy Rębek wystąpił do poprzedniego wojewody o prośbą o przekazanie miastu ok. 2 ha ziemi, które są w zasobach Skarbu Państwa, a które mają istotne znaczenie przy procesach scalania. Wówczas otrzymał odpowiedź odmowną. Obecnie ponownie wystąpił w tej sprawie (pismo zostało wysłane 17 marca) do nowego wojewody. - Mam nadzieję, że tym razem sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie – mówi Jerzy Rębek.
Kolejną kwestią, która hamuje proces tworzenia strefy, jest plan zagospodarowania przestrzennego. - Musimy do planu zagospodarowania  wprowadzić te tereny jako przeznaczone pod rozwój przemysłu – informuje włodarz miasta.
Dotychczas nie można było tego zrobić,  ponieważ od lat 60. w Radzyniu istnieje problem z określeniem granic zabytku, od 2010 roku Miasto starało się, y granice zabytku zostały określone. 
W tej dziedzinie również jest postęp. - Obecnie mamy już decyzję Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który określił granicę zabytku – informuje Jerzy Rebek. - Jest to olbrzymi sukces, bo stanowi warunek niezbędny do podejmowania kolejnych działań – opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie uwzględnimy tę strefę jako przeznaczoną pod przemysł.

Tymczasem Miasto zabiega o ściągnięcie nowych przedsiębiorców do Radzynia. - Chcę tu wyraźnie podkreślić, że teren będzie przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową, nie będę zabiegał o kolejne sklepy wielkopowierzchniowe. W Radzyniu jest ich bardzo wiele jak na tak małe miasto, a jeszcze przypomnę, że przed moim objęciem funkcji burmistrza zostały podjęte decyzje w sprawie utworzenia centrum handlowego Brico Marche – dodaje Jerzy Rębek

Nowy przedsiębiorca na Budowlanych

- Jako Miasto nie możemy tworzyć miejsc pracy, nasze zadanie polega na tworzeniu warunków sprzyjających przedsiębiorcom – wyjaśnia włodarz Radzynia. Burmistrz przytacza przykład efektu starań Miasta o przyciągnięcie przedsiębiorców do Radzynia, tworzenia dobrej atmosfery dla inwestorów, ale również budowy infrastruktury – chodzi o firmę Furineo Sp. Z o.o. z Siedlec. - Przedsiębiorca 31 grudnia 2015 r. zakupił od Miasta działki przy ul. Budowlanych o powierzchni ok. 3,5 ha, oczyścił teren, trwają prace związane z opracowaniem projektu budowy nowego zakładu. Jest ogromna szansa, że pierwsze osoby już w przyszłym roku będą tam zatrudnione – informuje burmistrz Radzynia.

Właściciel przedsiębiorstwa podjął starania, by jego tereny znalazły się w specjalnej podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (podobnie jak firma B.Braun). Rada Miasta na sesji 21 marca podjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie.
- Dla mnie jest to bardzo ważna sprawa -podkreśla Jerzy Rębek. Niezwykle istotne jest zagospodarowanie działek, które są własnością prywatną, a które leżą na terenie przemysłowym przy ul. Budowlanych i Międzyrzeckiej. - Tu również zachęcamy przedsiębiorców do inwestowania. Nie jesteśmy właścicielem terenu, możemy być jedynie pośrednikiem - w dobrym słowa znaczeniu – kojarzącym przedsiębiorców z właścicielami działek – tłumaczy dodaje burmistrz. Włodarz miasta dodaje, że tereny przy ul. Budowlanych i Międzyrzeckiej, położone za bazą PKS, ale jeszcze na terenie miasta, są traktowane jako bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny: posiadają świetny dojazd z drogi krajowej nr 19,  są już uzbrojone w sieć wodociągów kanalizację, gazociąg.