solaryW wyniku prowadzonego przez Miasto Radzyń Podlaski naboru osób chętnych na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”, mieszkańcy złożyli 424 deklaracje na montaż instalacji solarnych (z zestawem kolektorów od 2 do 5) oraz 168 deklaracji na montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 i 3 kW. 86 osób złożyło deklaracje tak na montaż instalacji solarnych, jak i montaż instalacji solarnych.

Zważywszy, że wszystkie instalacje, które mogą być objęte projektem, łącznie nie mogą mieć większej mocy niż 2 MW, a do montażu zgłoszono instalacje o większej mocy, należało ograniczyć tę moc.

Burmistrz Miasta Jerzy Rębek uznał, że projektem „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” objęte zostaną wszystkie 424 instalacje solarne oraz te instalacje fotowoltaiczne, które zostały zgłoszone do montażu jako jedyne na nieruchomości (82 sztuk).

Zadecydowano także, że brakująca ilość instalacji fotowoltaicznych do „domknięcia” projektu powinna być uzupełniona poprzez losowanie spośród tych instalacji, które zostały zgłoszone do montażu razem z instalacjami solarnymi (86 instalacji).

W dniu 8 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyło się publiczne losowanie instalacji fotowoltaicznych.

Dla instalacji, które do montażu nie zostały wylosowane, został sporządzony wykaz, stanowiący tzw. listę rezerwową – kolejność na liście ustalono także w wyniku losowania. Wykaz ten będzie wykorzystany w przypadku konieczności wprowadzenia do projektu instalacji zamiennych (wypadki losowe, brak możliwości montażu, rezygnacja z montażu instalacji itp.).

Burmistrz oświadczył, że jeśli nadarzy się okazja na kolejne złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej montażu instalacji pozyskujących energię ze słońca, skorzysta z tej możliwości.

Poniżej lista wylosowanych instalacji fotowoltaicznych.