przedszkolePrzedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim OGŁASZA ZAPISY na rok szkolny 2016/2017 od dnia 29.02.2016 roku do dnia 25.03.2016 roku.
W przedszkolu dzieci mają możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przedszkole oferuje:
- udział w edukacyjnych programach ogólnopolskich
- naukę języka angielskiego
- wycieczki przyrodnicze
- zajęcia otwarte
- uroczystości, imprezy i spotkania rodzinne
- stały kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- udział dzieci w różnorodnych konkursach

Przedszkole zapewnia:
- troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
- realizację programów edukacyjnych z wykorzystaniem nowatorskich metod i środków, uwzględniając indywidualne podejście do dziecka

Karty zapisu wydawane są we wszystkich placówkach Przedszkola.