P2120917W dniach 29.01 - 10.02 br. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się zbiórka darów dla psów i kotów objętych opieką Radzyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę". Na pomysł zorganizowania tego typu akcji wpadła Elżbieta Zając, zapraszając do udziału pozostałe wychowawczynie świetlicy: Agnieszkę Kot i Danutę Kłos.

W dniu 5 lutego odbyło się spotkanie uczniów w sali gimnastycznej z Mariolą Orębską - wiceprezes Stowarzyszenia. Tą nietypową lekcję rozpoczęła Elżbieta Zając, która witając zaproszonego gościa oraz wszystkich zebranych zaznaczyła, że celem tego spotkania jest zarówno poszerzenie wiedzy na temat bezdomnych zwierząt, jak też pomoc potrzebującym czworonogom z Radzynia i okolic. Następnie głos zabrała wiceprezes. Wytłumaczyła dzieciom jak należy opiekować się zwierzętami. Poinformowała uczniów o istniejącej ustawie o ochronie zwierząt, która mówi, że osoba znęcająca się nad nimi może zostać ukarana. Następnie opowiedziała uczniom na czym polega praca w Stowarzyszeniu "Podaj Łapę", jak zostać wolontariuszem oraz jak pomagać potrzebującym zwierzętom. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna przedstawiająca psy, koty a nawet kozy objęte opieką stowarzyszenia. Zaprezentowane fotografie, dostosowane do wieku oglądających, bardzo podobały się uczniom. Było widać i słychać, że zdjęcia poruszyły młode serca. Na zakończenie spotkania wiceprezes stowarzyszenia przekazała na ręce nauczycielki kalendarz oraz dyplom dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim za współpracę ze Stowarzyszeniem. Zachęciła wszystkich do dalszego udziału w akcji.

Ciąg dalszy akcji miał miejsce 12 lutego, kiedy to zebrane dary zostały odebrane przez wolontariuszy Radzyńskiego Stowarzyszenia "Podaj Łapę". Podczas akcji "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę" uczniowie klas I-VI przynosili: karmę suchą lub w puszkach dla psów i kotów, makaron, miski, smycze i obroże. Razem udało się zebrać ok. 150 kg karmy, 18 litrów mleka, 8 misek, smycz i zabawki dla zwierząt. Szczególne uznanie należy się klasom, które zebrały największą ilość karmy:
- klasa IV a (wychowawczyni Ewa Piec) – 47,50 kg,
- klasa I d (wychowawczyni Marzena Szczygielska) – 27 kg,
- klasa I a (wychowawczyni Mirosława Maciejewska) - 21 kg.

W akcji wzięli udział również uczniowie z klas: I b, I c, II a, II c, II d, III a, III b, III c, IV b, V b.
Organizatorzy akcji, pracownicy Stowarzyszenia, a przede wszystkim potrzebujące zwierzęta dziękują za otrzymaną pomoc!