500plusMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. będą wydawane po 15 marca, a przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Kto złoży wniosek w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
- Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.
- Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego (500+) trzy miesiące licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na w/w okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę obliczenia kryterium dochodowego (w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko) jest rok 2014, z uwzględnieniem wszystkich zmian w sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły po tym roku.
Na drugie i kolejne dziecko nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Wnioski wydawane i przyjmowane będą w MOPS od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.