tpopWzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 - 27 lutego 2016 r. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Bezpłatna pomoc i informacja będzie udzielana między innymi przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli środowisk prawniczych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00 będą w nich pełnione dyżury specjalistów.

Lista podmiotów i ich adresy, w których będzie można uzyskać niezbędną informację dot. dyżurów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

W organizację obchodów - poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W obchody Tygodnia Pomocy włączyła się w tym roku Naczelna Izba Lekarska.