500plusW związku z przyjęciem przez Parlament RP ustawy 500+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje się do przyjmowania wniosków o wypłatę świadczeń. Wnioski będą przyjmowane od 1. kwietnia do 30. czerwca – z wyrównaniem od 1. kwietnia w MOPS (budynek Urzędu Miasta ul. Warszawska 32, II piętro).

Jak informuje kierownik MOPS – Andrzej Szczęch, przygotowane jest pomieszczenie na przyjmowanie wniosków. Z radzyńskiego MOPS-u 2 osoby zostały skierowane na szkolenia. Część zadań związanych z obsługą świadczeń zostanie rozdzielona między dotychczasowych pracowników MOPS, do obsługi zostanie zatrudniona dodatkowo jedna osoba.

Rząd planuje na obsługę programu przeznaczyć 2% kwoty zasiłków, z czego sfinansowany zostanie zakup komputera i będzie zatrudniony pracownik.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie radzyńskiego MOPSu.