wodka stop1. Punkt informacyjno – konsultacyjny d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Punkt informacyjno - konsultacyjny d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie mieści się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła). Czynny jest we wtorki od godz. 17.00 do 19.00.

Dyżurują w nim członkowie Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim. Można w nim skorzystać z porady, wsparcia i uzyskać pomoc w napisaniu wniosków lub innych pism związanych z rozwiązywanymi przez punkt problemami.

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111. Poradnia mieści się w tzw. pawilonie psychiatryczno - odwykowym (wejście od strony wschodniej).
Do poradni mogą zgłaszać się osoby doświadczające problemów w związku z piciem alkoholu a także członkowie ich rodzin. Kontakt z poradnią: (83) 413 23 79.

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111. Oddział prowadzi podstawową terapię uzależnienia od alkoholu (6 tygodni). Leczenie w oddziale jest planowane, tzn. termin wyznaczany jest po rozmowie kwalifikacyjnej.
Po ukończeniu leczenia w oddziale, pacjenci mogą korzystać z sesji zapobiegania nawrotom, które odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 10-tej na terenie oddziału. Przewidziany jest udział w zajęciach także tych osób, które ukończyły podstawową terapię w innych oddziałach.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 55.

ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111. Oddział prowadzi detoksykację alkoholową. Należy uprzednio skontaktować się z ordynatorem oddziału lub lek. dyżurnym celem uzgodnienia spraw związanych z przyjęciem.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 71 lub 58 lub 60 lub 63.

3. Grupa dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie

Grupa dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie prowadzona przez Stowarzyszenie „Nadzieja” i dofinansowywana przez samorząd. Spotyka się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Spotkania odbywają się we wtorki od godz. 17.00 do 19.00. Część zajęć ma formę grupy psychoedukacyjnej. Zajęcia takie prowadzi psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień. Część spotkań ma formę grupy samopomocowej. Wówczas osoby przychodzące na grupę dzielą się swoim doświadczeniem i udzielają sobie wsparcia.

4. Grupy Anonimowych Alkoholików

Grupa Anonimowych Alkoholików REZONANS spotyka się w Pałacu Potockich, ul. Jana Pawła II (wejście od suchego stawu). Mityngi odbywają się we wtorki od godz. 19.00.

Grupa Anonimowych Alkoholików ORION. Spotyka się przy Kościele Parafialnym p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ul. Wyszyńskiego 6. Mityngi odbywają się w piątki od godz. 18.30.

Grupa Anonimowych Alkoholików PODAJ DŁOŃ. Spotyka się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła). Mityngi odbywają się w niedziele od godz. 18.00.

5. Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Stop" w Radzyniu Podlaskim. Adres siedziby: Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski. Tel.: 502 347 953. Klub Abstynenta otwarty jest codziennie od godz. 18.00.

Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie "Nadzieja" w Radzyniu Podlaskim. Adres siedziby: ul. Jana Pawła II 15, 21-300 Radzyń Podlaski. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w spotkaniach „Grupy dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie”, które odbywają się we wtorki w godz. 17.00 – 19.00.