DSC 004321 lutego br. w Gimnazjum nr 1 odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Uczestnicy finału miejskiego, zostali wyłonieni ze szkół położonych na terenie miasta Radzynia Podlaskiego, gdzie musieli przejść eliminacje szczebla szkolnego. Na 48 uczestników, w tym: w grupie szkół podstawowych – 24, szkół gimnazjalnych – 14 oraz szkół ponadgimnazjalnych – 10, zakwalifikowało się po 6 najlepszych osób.

Podczas etapu miejskiego uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe i rozwiązywali test wyboru.

Jak podkreślali organizatorzy, temat nie należał do łatwych a wszyscy biorący udział w konkursie, wykazali się ogromną wiedzą w zakresie pożarnictwa. Słowa uznania, skierowało także do nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do turnieju.

Po ocenie prac, jury w składzie: Waldemar Blicharz (przewodniczący), Józef Dębiak (sekretarz), Karol Niewęgłowski (członek) wyłoniło zwycięzców.
Laureaci z rąk obecnego na konkursie zastępcy burmistrza Tomasza Stephana, otrzymało cenne nagrody. Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w swojej kategorii, awansowali do konkursu na szczeblu powiatowym, który odbędzie się pod koniec marca br. Turniej został wsparty finansowo przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

Kategoria Szkół Podstawowych
1. Mikołaj Król (SP nr 1) - 21 pkt. + 5 pkt.
2. Michał Bujek (SP nr) - 21 pkt + 1pkt
3. Jan Łaskarzewski (SP nr 2) - 20 pkt + 0 pkt.
4. Adrianna Grabowska (SP nr 1) - 18 pkt
5. Monika Pawlina (SP nr 1) - 17 pkt
6. Mateusz Waszczuk (SP nr 2) - 16 pkt

Kategoria Szkół Gimnazjalnych
1. Karol Mackiewicz (Gim. nr 2) - 23 pkt. + 7 pkt.
2. Wiktoria Wiszniewska (Gim. nr 1) - 21 pkt + 5pkt.
3. Adam Filipiuk (Gim. nr 1) - 20 pkt + 1 pkt.
4. Anna Borysiuk (Gim. nr 2) - 19 pkt
5. Mikołaj Korulczyk (Gim. nr 1) - 18 pkt
6. Anna Hołownia (Gim. nr 2) - 13 pkt

Kategoria Szkół Ponadgimnazjalnych
1. Tymoteusz Borysiuk (I LO) - 32 pkt.+ 8 pkt.
2. Magdalena Chut (ZSP) - 25 pkt. + 3pkt.
3. Mateusz Szczygielski (I LO) - 23 pkt. + 1 pkt.
4. Joanna Wierzbicka (ZSP) - 22 pkt.
5. Radosław Musiatowicz (ZSP) - 22 pkt.
6. Mateusz Kalinowski (I LO) - 21 pkt