urzad miastaProtokół z dnia 15 stycznia 2016 r. spisany na okoliczność merytorycznej oceny ofert zgłoszonych do Konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. ZAŁĄCZNIK

Protokół z dnia 15 stycznia 2016 r. spisany na okoliczność merytorycznej oceny ofert zgłoszonych do Konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu, krajoznastwa i turystyki. ZAŁĄCZNIK