targowisko zwierzetaTargowisko dla zwierząt w Radzyniu rozpoczęło działalność. Mieści się przy ul. Brzostówieckiej 2, w pobliżu dużego targu. Będzie czynne w dni targowe, czyli w środy, z wyjątkiem przypadających tego dnia świąt, w godzinach od 6.00 do 12.00.

Oficjalne otwarcie odbędzie się w środę 20 stycznia o godz. 7.00.

Regulamin i cennik został przyjęty przez radnych Rady Miasta podczas sesji 29 grudnia 2015 roku.

Co powinny wiedzieć osoby, chcące korzystać z możliwości handlu żywymi zwierzętami na radzyńskim targowisku?

Oto najważniejsze informacje:

1/ Na targowisku mogą być sprzedawane jedynie zwierzęta dopuszczone prawem do obrotu (to znaczy wyłącznie: trzoda chlewna, króliki, kaczki, kury, gęsi, indyki, przepiórki, perlice) z wyjątkiem zwierząt, dla których zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczególne.

2/ Przedmiotem handlu mogą być także karmy i pasze dla zwierząt.

3/ Świnie przywożone na targ powinny być właściwie oznakowane czytelnym tatuażem lub kolczykiem, ponadto powinny mieć obowiązujące świadectwo zdrowia, poświadczające status gospodarstwa ich pochodzenia w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.

4/ Wwożenie żywych zwierząt przeznaczonych do handlu może się odbywać tylko i wyłącznie w obecności lekarza weterynarii. W razie nieobecności weterynarza zwierzęta nie będą wpuszczane na teren targowiska.

5/ Prowadzący działalność na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, a osoby prowadzące działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej.

Cennik w załączniku: ZAŁĄCZNIK