gryczon braunPołączenie komunikacyjne terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Międzyrzeckiej i Budowlanych z drogą krajową nr 19 jest dla Radzynia sprawą bardzo ważną i pilną. Ułatwi działalność i rozwój zakładu B. Braun oraz ściągnięcie na to miejsce nowych inwestorów. Jednak sprawa uzgodnień z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie niepokojąco się przedłuża.

- Nie jest to naszą winą. W latach 2013-2015 Urząd Miasta w Radzyniu ośmiokrotnie występował w tej sprawie do GDDKiA w Lublinie: pięciokrotnie o uzgodnienie, trzykrotnie o ponowne uzgodnienie – wyjaśnia Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego - Jan Gryczon, ponadto dodaje, że projektowana droga do obsłużenia tych terenów została uzgodniona w 2015 roku, obecnie uzgadniane są inne elementy zagospodarowania, ujęte w projekcie zmiany planu zagospodarowania.

W sprawie zjazdu z DK 19 na tereny inwestycyjne położone przy ul. Międzyrzeckiej i Budowlanych, w tym na teren zakładu B. Braun (Aesculap Chifa) Urząd Miasta Radzyń wystąpił o uzgodnienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na początku września 2013. Od stycznia 2015 r. sprawą zajmuje się obecna ekipa Urzędu.

- W Urzędzie Miasta został opracowany projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i w tych zmianach jest zaplanowana droga publiczna dojazdowa, mająca obsłużyć tereny inwestycyjne położone na zachód od DK19, w tym tereny zakładu B. Braun. Jest też wskazane skrzyżowanie. Wielkość terenu przewidzianego pod skrzyżowanie jest wystarczająca do lokalizacji w tym miejscu ronda – wyjaśnia Jan Gryczon – naczelnik Wydziału Inwestycji UM Radzyń Podlaski.

Całość zmian (wyznaczona droga publiczna i inne elementy zagospodarowania) wymagała uzgodnień z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, która jest dysponentem drogi krajowej nr 19.

Burmistrz Jerzy Rębek niejednokrotnie na sesjach rady Miasta podejmował temat i deklarował chęć jak najszybszego załatwienia sprawy. Za deklaracjami szły działania urzędników miejskich.

Od stycznia 2015 roku Urząd Miasta występował 5 razy do GDDKiA w Lublinie o uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego. Po trzecim braku uzgodnienia sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdyż UM Radzyń zaskarżył decyzję GDDKiA. Sąd uchylił postanowienie GDDKiA i skierował do ponownego rozpatrzenia, po czym UM złożył kolejne dwa wnioski o uzgodnienia w projekcie zmian, w tym także w projekcie przedmiotowego połączenia drogowego.

- Obecnie lokalizacja drogi jest już uzgodniona: GDDKiA zaakceptowała lokalizację drogi, jest problem z uzgodnieniem innych spraw, w związku z czym złożony został kolejny wniosek o uzgodnienie – informuj Jan Gryczon.

Temat podjął przybyły na sesję Rady Miasta, która odbyła się 29 grudnia, radny powiatowy i jednocześnie pracownik zakładu B. Braun Mariusz Skoczylas, w niewybrednych słowach zarzucając obecnym władzom miasta opieszałość w załatwianiu tej sprawy. Przypomniał, że na październikowej sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek stwierdził, że ta sprawa jest załatwiona. Zarzucił burmistrzowi kłamstwo. - Rozmawiałem z dyrektorem DDKiA w Lublinie, okazało się, że pan mnie oszukał – mówił M. Skoczylas. - Zadałem pytanie, na jakim etapie, odpowiedział: „Na żadnym, nic nie zostało załatwione” i dodał, co mnie dobiło: „Gdyby nie opieszałość UM, zjazd byłby 3 miesiące temu”.

- Plany związane z realizacją ronda na ul. Międzyrzeckiej przy Chifie są w naszych planach zagospodarowania przestrzennego, a to, że obecna Gneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ich nie uzgodniła, nie jest moją winą – odpowiedział burmistrz Jerzy Rębek. Przypomniał, że GDDKiA Oddział w Lublinie nałożyła na Miasto Radzyń wysoką karę – blisko 54 tys. zł - za to, że od 1974 r. płot przy PKS zajmował część pasa drogowego (mimo że po wskazaniu problemu ogrodzenie natychmiast rozebrano). - Uważam, że te dwie sprawy mają związek ze sobą – wyjaśnimy to w nieodległym czasie – zapowiedział burmistrz Radzynia.

- Pan burmistrz mówił prawdę, zjazd został już uzgodniony – potwierdził na sesji RM Jan Gryczon – naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w UM Radzyń Podlaski.