DSC 0052W święto Objawienia Pańskiego potocznie nazywanym świętem Trzech Króli po raz trzeci ulicami Radzynia przeszedł Orszak Królewski. Korowód, tuż po mszy sprawowanej o godzinie 12.00 w kościele Trójcy Świętej, ruszył z kolędą ulicą Ostrowiecką w kierunku Placu Ignacego Potockiego, aby tam oddać pokłon Bożej Dziecinie.

Jak zaznaczył podczas homilii proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Kieliszek, wielu naukowców zastanawia się i prowadzi badania, na ile wydarzenie, które obchodzimy 6 stycznia, ma uzasadnienie w historii: na ile jest faktem a na ile tylko formą literacką służącą do przekazania pewnych prawd. - Święto Objawienia Pańskiego czy jak to potocznie nazywamy święto Trzech Króli pełne jest symboliki. Jezusowi mędrcy ofiarowali złoto, które jest symbolem władzy królewskiej, kadzidło jako symbol kapłaństwa oraz bóstwa, a także mirrę, która symbolizuje śmierć, pogrzeb, bo jak wiemy, Jezus cierpiał i umarł jak człowiek. Te znaki niosą w sobie wymiar objawienia, kim jest Jezus Chrystus.

Kaznodzieja podkreślił również, że pokłon Trzech Króli – przedstawicieli narodów pogańskich oznacza, że prawda o zbawieniu została objawiona wszystkim ludziom, Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi, wszystkie narody i każdego człowieka. Prawdę tę przypomniał w kontekście 1050 rocznicy chrztu Polski.

- Święto dzisiejsze jest dla ludzi wierzących pewnego rodzaju skarbem – mówił ks. Andrzej Kieliszek. - Wiara jest skarbem i to właśnie ona nadaje naszemu życiu sens i powinniśmy się nim dzielić. Powinniśmy nieść tę prawdę innym i objawiać ją. Jezus zachęca nas do tego, aby dawać świadectwo swojej wiary.
Duchowny nawiązał w kazaniu także do samego orszaku, który w Radzyniu organizowany jest już po raz trzeci. - Przeżywajmy go nie tylko w wymiarze kulturalnym, ale i duchowym. Niech będzie to także wyraz naszego przekonania, naszej wiary, że Radzyń należy do Chrystusa, że w Radzyniu mieszkają ludzie wierzący. Niech to przejście orszaku po ulicach będzie takim stawianiem krzyży i deklaracją, że należymy do Chrystusa, Jemu pragniemy służyć i według Jego zasad chcemy żyć. Pokazujmy swoją postawą na co dzień, że łączy nas Chrystus. Odnajdujmy w sobie to, co nas łączy, odnośmy się do siebie z życzliwością i zrozumieniem oraz jednoczmy się przy dobrych inicjatywach.

W radzyńskim orszaku Trzech Króli wzięli udział m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, burmistrz Radzynia Jerzy Rębek i przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.
Proboszcz podziękował także tym, którzy włączyli się w organizację orszaku: Stowarzyszeniu Artyleryjskiemu im. rtm. Wincentego Zawadzkiego, którego członkowie odegrali rolę Trzech Króli, Stowarzyszeniu "Kołowrotek" z Białki, kierowanemu przez Jolantę Koźluk, które przygotowało część artystyczną, stajni Borysiuk za obecność w szopce żywych zwierząt, wójtowi Gminy Radzyń Wiesławowi Mazurkowi, który zmobilizował mieszkańców gminy, szczególnie Siedlanowa, do montażu szopki, oraz burmistrzowi Jerzemu Rębkowi i staroście Lucjanowi Kotwicy za pomoc w organizacji.

Uczestnicy Orszaku, jak co roku, otrzymali korony i śpiewniki kolęd ufundowane przez Fundację senatora Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie.