dzialka ostrowieckaMiasto, korzystając z prawa pierwokupu, zakupiło za kwotę18,3 tys. zł działkę o pow. około 119 m2 znajdującą się przy ul. Dąbrowskiego, stanowiącą zaplecze bloku przy ul. Ostrowieckiej (tzw. Podlasianki). Dzięki temu mieszkańcy i inni użytkownicy budynku będą mieli swobodny dostęp do swych lokali.

Działka ta do 2001 r. była własnością Miasta Radzyń Podlaski, które sprzedało ją na rzecz Powiatu Radzyńskiego. Następnie we wrześniu 2012 r. Powiat Radzyński zbył ją na rzecz prywatnego przedsiębiorcy. Od razu pojawiły się protesty mieszkańców bloku i właścicieli lokali handlowych znajdujących się na parterze budynku. Wyrażali oni obawy, czy nie stracą swobodnego dostępu do swych mieszkań i lokali, gdy np. nie będą mogły tam wjechać samochody dostawcze. Na sesjach Rady Powiatu kwestionowano również cenę, za jaką działka została sprzedana.

Okazało się, że gdy działka była sprzedawana w 2012 r., miasto miało prawo pierwokupu, o czym nie zostało wówczas poinformowane. Sprawa ta była przedmiotem sporu, który został rozstrzygnięty dopiero w 2015 roku wyrokiem Sadu Okręgowego w Lublinie, co stało się podstawą do unieważnienia aktu notarialnego sprzedaży działki z 2012 roku.

Jak podkreślił Burmistrz na sesji - miasto skorzystało z prawa pierwokupu. Działka służy mieszkańcom bloku, dając dostęp na północną stronę miasta. - Gdybyśmy ją zabudowali, żaden samochód nie podjechałby do bloku. Chodzi nie tylko o samochody osobowe i dostawcze, ale także pogotowie ratunkowe czy straż pożarną. - Może spotkamy się z mieszkańcami wspólnoty i zaproponuję odkupienie działki wspólnocie, by zapewnić mieszkańcom i przedsiębiorcom swobodny dostęp do lokali - mówił burmistrz.

Jesienią  2012 r. mieszkańcy bloku i handlowcy takie propozycje przedstawiali na sesji Rady Powiatu.