mieszkania socjalneW dniu 28 grudnia 2015 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zamiany miejskiej działki położonej przy ulicy Armii Krajowej na należące do prywatnych przedsiębiorców działki z dawnym biurowcem PKS przy ul. Budowlanych. To ważny fakt, który otwiera drogę do zaadaptowania pomieszczeń dawnego biurowca na 29 mieszkań socjalnych.

Starania o zamianę trwały wiele miesięcy ze względu na skomplikowane sprawy własnościowe. Przed sprzedażą (co stało się za prezesury Jana Gila) biurowiec stanowił własność PKS-u, a miasto było udziałowcem, natomiast działka, na której stał budynek, była i jest własnością Skarbu Państwa, ale w użytkowaniu wieczystym PKS-u.

- Od tego momentu możemy swobodnie dysponować obiektem, zgodnie z założeniami – przeznaczony zostanie na mieszkania socjalne dla najbardziej potrzebujących – powiedział burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta 29 grudnia.

Przypomnijmy fakty: budynek został sprzedany przez PKS prywatnym przedsiębiorcom za ok. 1 mln zł. Natomiast obecnie miasto dokonało zamiany swojej nieruchomości gruntowej na ul. Armii Krajowej – wycenionej na 1,121 mln zł - na nieruchomość położoną przy ul. Budowlanych, stanowiącą własność Skarbu Państwa, a będącą w użytkowaniu wieczystym prywatnych przedsiębiorców. W ramach zamiany przedsiębiorcy dopłacili Miastu 257 830 zł.

Radny Marek Zawada podczas sesji stwierdził, że w związku ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wartość działki wzrasta: - Taka wymiana to bonus dla przedsiębiorcy, z którym się wymieniamy.

- Czy kwestionuje pan uchwałę Rady Miasta, operaty szacunkowe wykonane na tę okoliczność? Nie ma uzasadnienia dla twierdzenia, że coś straciliśmy – odpowiedział burmistrz Jerzy Rębek.

Okazuje się, że przy wycenie działek zostało uwzględnione „przyszłe przeznaczenie działek gruntowych po zmianie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego". W operacie szacunkowym z dn. 24 lipca 2015, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego czytamy: „Zgodnie z oświadczeniem burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 czerwca 2015 r. Miasto Radzyń Podlaski przystąpiło do zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W procesie wyceny uwzględniono przyszłe przeznaczenie działek gruntowych po zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”.

Burmistrz zapowiedział przystąpienie do adaptacji tuż po Nowym Roku oraz wystąpienie o środki pomocowe z rządowego program budownictwa socjalnego lub/i ze środków unijnych.