Radzyński PKS zamknął rok 2014 zyskiem. To efekt różnorodnych działań. - Ograniczone zostały koszty pracownicze, zlikwidowane nierentowne kursy, rozwinęliśmy działalności stacji paliw, wygrywaliśmy przetargi na dowóz uczniów do szkół i na przewozy turystyczne - wymienia prezes Zarządu PKS S.A. Adam Frączek. Zainwestowano w autokary przeznaczone typowo pod wynajem. Sprawozdanie z działalności PKS-u radni usłyszeli podczas sesji, która odbyła się 28 października. 

Rok 2014 PKS zamknął zyskiem w kwocie prawie 70 tys. zł. Łączne przychody spółki osiągnięte z różnorodnej działalności (przewóz osób, diagnostyka, wynajem placu, mycie pojazdów) wyniosły 12 694 689,79 zł, łączne wydatki to 7 142 278,84

Warto zaznaczyć, że przychody spółki w porównaniu do 2013 roku wzrosły o ok. 1,764 mln (z 10930 727,54 zł). W 2014 r. spłacono też kolejne 48 tys. zł kredytu zaciągniętego w 2010 roku, pozostało do spłacenia 128 tys. zł.

Dodatni wynik finansowy osiągnięty został przez ograniczenie kosztów pracowniczych, zlikwidowanie nierentownych kursów, rozwinięcie działalności stacji paliw. Zainwestowano w autokary przeznaczone typowo pod wynajem.

W 2014 zatrudnienie zmniejszyło się z 87 (86,5 etatu) do 81 osób. W 2012 wprowadzony został regulamin wynagradzania, który nie przewiduje nagród jubileuszowych oraz dodatków za staż. Zawarto porozumienie ze związkami zawodowymi o zmniejszeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 15% odpisu podstawowego.

W celu rozwoju usługi wynajmowania pojazdów w 2014 zakupiono trzy autokary marki Scania za kwotę 1 425 191 zł (2 w leasing, jeden za gotówkę), zmodernizowano 4 autokary, wzbogacając je o ogrzewanie postojowe i klimatyzacje.

W 2014 spółka stawała do licznych przetargów (na dowóz dzieci do szkół przewóz pracowników, na przewozy turystyczne). Ich efektem są wygrane przetargi na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gmin: Radzyń Podlaski, Ulan, Czemierniki, Milanów, Wohyń, Parczew, Sławatycze, Tuczna, Janów Podlaski, a także na dowozy uchodźców do szkół w Bezwoli i Berezówce, przewozy turystyczne na uczelniach: KUL, UMCS, w Wyższej Szkole Lotnictwa w Dęblinie oraz w Jednostce Wojskowej Lublin. Podpisano szereg zleceń z biurami turystycznymi.

Autokary przejechały łącznie 2,58 mln km, z czego w turystyce 900 tys. km. Zrealizowano 1 128 zleceń najmu. Sprzedano 244 828 biletów, w tym 218 801 jednorazowych, 126 okresowych i 25 901 miesięcznych.

Spółka odnotowuje ciągły spadek przychodu z działalności podstawowej, czyli przewozu osób, co jest spowodowane takimi czynnikami jak: niż demograficzny, zwiększanie się liczby samochodów prywatnych oraz coraz większa konkurencja. Aby mimo to uzyskać dodatni wynik finansowy Zarząd PKS S.A. zamierza zwiększyć zakres działalności, pozyskiwać nowych klientów, głównie w przewozach szkolnych i turystycznych. Planuje też zakup nowych, oszczędnych środków transportu, w ramach odnowienia zużytego taboru.