remont armii krajowejWykonawca robót budowlanych zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu zamknięcia odcinka ul. Armii Krajowej od ul. Traugutta do ul Jana Pawła II do dnia 15 sierpnia 2024 r.

Do wyżej wskazanego terminu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zobligowało się wykonać wszelkie prace brukarskie związane z ustawieniem nowych krawężników oraz ułożeniem nowej nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach.